Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 24. maijā, uzklausīja Jaunsardzes centra pārstāvjus par tā aktualitātēm, veicamajiem uzdevumiem un diskutēja par jaunsardzes lomu sabiedrības saliedētības veicināšanā. Jaunsardzes centra darbības mērķis ir veicināt Latvijas jaunatnes iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā un izpratni par to, tai skaitā, veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu, izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, attīstīt jaunatnes fizisko sagatavotību un visaptverošai valsts aizsardzībai nepieciešamās iemaņas.

Komisija šodien, 17. maijā, uz sēdi bija uzaicinājusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieci Mairu Rozi, lai iepazītos ar aktuālo situāciju pārvaldes sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Iestāde joprojām strādā ar lielu noslodzi, kaut rindas ir mazinājušās. Jau iepriekš komisija skaidroja iemeslus, kāpēc iestādē veidojās garas rindas, lai noformētu personu apliecinošus dokumentus vai saņemtu citus pakalpojumus. Tika konstatēts, ka tam bija vairāki faktori, tādi kā ārkārtējās situācijas ieviešana un klātienes pakalpojumu sniegšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ceļošanas atsākšanās pēc Covid-19 pandēmijas, personas apliecības noteikšana par obligātu personu apliecinošu dokumentu, karadarbība Ukrainā un bēgļu pieplūdums no šīs valsts un citi.

Šodien, 10. maijā, uz Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdi bija uzaicināta Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele un Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar diasporu vadītāja Irma Kalniņa. Tieši Irma Kalniņa bija iniciatore veidot šādu deputātu grupu, lai stiprinātu saikni ar tautiešiem ārvalstīs, veicinātu dialogu un skaidrotu tautiešiem ārvalstīs viņus interesējošus jautājumus. Darba grupā ir iesaistījušies 19 deputāti.

 

Lai veidotu vienotu un koordinētu latviešu valodas apguves sistēmu pieaugušajiem, jau pagājušā gada oktobrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē Izglītības un zinātnes ministrija tika aicināta izstrādāt koordinācijas mehānismu, sadalot atbildības sfēras. Šāds mērķis iekļauts arī Valdības rīcības plānā. 

Šodien, 26.aprīlī, komisija tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumu par vienotas un koordinētas latviešu valodas apguves sistēmas izveidi pieaugušajiem. Valsts valodas politika, līdzīgi kā sabiedrības saliedētības politika ir horizontālā politika, kuras realizācijā ir iesaistītas vairākas ministrijas un iestādes. Latviešu valodas nodrošināšanā pieaugušajiem piedalās Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija un Labklājības ministrija un to institūcijas, kā arī Sabiedrības integrācijas fonds. Valodas kursus arī nodrošina vairākas pašvaldības.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv