Uzņemšana pilsonībā par nopelniem Latvijas labā

Informācija par Latvijas pilsonības iegūšanu par

nopelniem Latvijas labā (1995-2021)

 

Likumprojektā “Pilsonības likums” sākotnēji tika paredzēts, ka personu uzņemšanu pilsonībā par nopelniem Latvijas labā veiks Ministru kabinets. Tomēr, izskatot likumprojektu trešajā lasījumā, Saeimas vairākums atbalstīja šī jautājuma nodošanu Saeimas kompetencē.

Pilsonības likumu 5. Saeima pieņēma 1994. gada 22. jūlijā. Likuma 13. panta piektā daļa noteica, ka:

“(5) Personu, kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, var uzņemt Latvijas pilsonībā ar Saeimas lēmumu, kas tiek publicēts oficiālā laikrakstā”.

Likumā arī paredzēja, ka parlamentāro kontroli pār Pilsonības likuma izpildi veiks īpaša Saeimas komisija. Īstenojot Pilsonības likuma prasības, 1994. gada 10. novembrī tika veikti grozījumi Saeimas kārtības rullī, kas papildināja VI sadaļas 149. panta pirmo daļu ar 16. punktu – Pilsonības likuma izpildes komisija.

Pēc Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijas (turpmāk - komisija) izveides 1994. gada 8. decembrī tās kompetencē tika nodots arī jautājums par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Komisija izstrādāja noteikumus, kas noregulēja pilsonības pretendentu iesniegumu izskatīšanas procedūru, bet nespēja vienoties par kritērijiem, kas ir “īpaši nopelni Latvija labā”, pieņemot, ka katrā individuālā situācijā tie var būt atšķirīgi.

Uzsākot izvērtēt pilsonības pretendentu iesniegumus, raisījās diskusijas arī par to, kādi Pilsonības likumā noteiktie ierobežojami attiektos uz šīm personām. Sākotnēji komisija pilsonības pretendentiem piemēroja visas Pilsonības likuma 11. un 12. pantos noteiktās prasības, līdz 1995. gada pavasarī tika veikti grozījumi Pilsonības likumā, to starpā arī izmaiņas pilsonības iegūšanai par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības likuma 13. pantā šo jautājumu noregulēja šādi:

 “(5) Personu, kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, var uzņemt Latvijas pilsonībā ar Saeimas lēmumu, kas tiek publicēts oficiālā laikrakstā. Uzņemot pilsonībā personu par īpašiem nopelniem Latvijas labā, uz to netiek attiecināti šā likuma 12. panta (izņemot pirmās daļas 7. punktu) noteikumi. Ja par īpašiem nopelniem Latvijas labā pilsonībā tiek uzņemts bijušās PSRS pilsonis, kuram nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības), uz to netiek attiecināti arī 12. panta pirmās daļas 7. punkta noteikumi.

(6) Persona, kura tiek uzņemta pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, iesniedz Saeimai iesniegumu uzņemt to pilsonībā. Iesniegumam pievienojama attiecīgās personas autobiogrāfija un paziņojums, ka nav faktu, kas varētu liecināt, ka uz to būtu attiecināms kāds no šā likuma 11. pantā minētajiem ierobežojumiem.”

5. Saeima

Pilsonības likuma izpildes komisija dažu mēnešu laikā saņēma vairākus desmitus iesniegumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Šādu iesniegumu daudzumu noteica tas, ka Pilsonības likumā noteikto naturalizācijas ierobežojumu dēļ šīm personām bija liegta iespēja iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā. Pie kam, lai apzinātu iespējamos pilsonības pretendentus, komisija aicināja ministrijas un radošās savienības iesniegt to personu sarakstus, kuras varētu uzņemt pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Aktīvi šajā procesā iesaistījās Kultūras ministrija un Teātra darbinieku savienība, izvirzot kandidātus pilsonības iegūšanai.

5. Saeimas darbības laikā komisija izvērtēja un virzīja Saeimā uzņemšanai Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā 23 personas. Divus pilsonības pretendentus – Vladilenu Dozorcevu un Juriju Posmetniju, komisija neatbalstīja, bet Saeimas sēdē deputātu vairākums nobalsoja par to, lai šīs personas tiktu uzņemtas pilsonībā.

Tabulās norādīta informācija par pretendentu iesniegumu izskatīšanas laiku komisijā un lēmumu pieņemšanas laiku Saeimas sēdē. Grafikos apkopota informācija par pilsonības pretendentu nodarbošanos.

1995. gads (ar Saeimas lēmumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
        Komisija
Saeima
1.
Roalds Dobrovenskis
14.03.95.
27.04.95.
2.
Romualds Ražuks
14.03.95.
27.04.95.
3.
Jevgeņija Ļisicina
14.03.95.
27.04.95.
4.
Vladilens Dozorcevs
02.05.95. (neatbalsta) 
18.05.95. (atbalsta)
5.
Vladimirs Januškēvičs
09.05.95.
25.05.95.
6.
Grigorijs Orļikovs
09.05.95.
25.05.95.
7.
Igors Vasiļjevs
09.05.95.
25.05.95.
8.
Nikolajs Samodurovs
23.05.95.
01.06.95.
9.
Rafi Haradžanjans
23.05.95.
01.06.95.
10.
Vjačeslavs Duhanovs
06.06.95.
22.06.95.
11.
Ņina Ņeznamova
06.06.95.
22.06.95.
12.
Samsons Izjumovs
13.06.95.
22.06.95.
13.
Vitālijs Gavrilovs
01.08.95.
23.08.95.
14.
Valērijs Terentjevs
01.08.95.
23.08.95.
15.
Anatolijs Bļugers
08.08.95.
23.08.95.
16.
Ludmila Girska
15.08.95.
23.08.95.
17.
Andrejs Rumjancevs
15.08.95.
23.08.95.
18.
Larisa Ivolgina
22.08.95.
07.09.95.
19.
Tatjana Lomane
22.08.95.
07.09.95.
20.
Georgijs Knellers
29.08.95.
07.09.95.
21.
Aleksandrs Konošēvičs
05.09.95.
14.09.95.
22.
Boriss Avramecs
12.09.95.
21.09.95.
23.
Aleksandrs Gandzs
12.09.95.
21.09.95.
24.
Ludmila Brauna
19.09.95.
26.10.95.
25.
Jurijs Posmetnijs
 19.09.95. (neatbalsta)
26.10.95. (atbalsta)
     

6. Saeima

6. Saeima laika posmā no 1996. gada janvāra līdz 1998. gada oktobra beigām Latvijas pilsonībā uzņēma 149 personas, kas ir vislielākais uzņemto personu skaits vienas Saeimas darbības laikā.

1996. gads (ar Saeimas lēmumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisija
Saeima
1.
Larisa Savčenko
19.12.95.
11.01.96.
2.
Sergejs Inšakovs
19.12.95.
11.01.96.
3.
Valentīna Andrejeva
30.01.96.
22.02.96.
4.
Marija Briede
13.02.96.
29.02.96.
5.
Aleksandrs Šostaks
27.02.96.
21.03.96.
6.
Svetlana Thora
05.03.96.
28.03.96.
7.
Haims Kogans
05.03.96. (neatbalsta)
28.03.96. (atbalsta)
8.
Ludmila Pismennaja
30.04.96.
09.05.96.
9.
Boriss Timofejevs
07.05.96.
30.05.96.
10.
Mihails Malkiels
07.05.96.
30.05.96.
11.
Leonīds Zeļenskis
21.05.96.
30.05.96.
12.
Bahtijors Hasanovs
04.06.96.
13.06.96.
13.
Andrejs Bondarenko
13.06.96. (neatbalsta)
09.07.96. (atbalsta)
14.
Gļebs Panteļejevs
13.08.96.
05.09.96.
15.
Nikolajs Rižovs
13.08.96.
05.09.96.
16.
Valērijs Kiseļevs
20.08.96.
12.09.96.
17.
Oļegs Znaroks
27.08.96. (neatbalsta)
19.09.96.  (atbalsta)
18.
Andrejs Ignatovičs
27.08.96.
19.09.96.
19.
Viktors Ignatjevs
29.08.96.
29.08.96.
20.
Vjačeslavs Fanduļa
03.09.96.
14.11.96.
21.
Grigorijs Panteļejevs
03.09.96.
14.11.96.
22.
Sergejs Čudinovs
03.09.96.
19.06.97.
23.
Igors Pavlovs
03.09.96.
14.11.96.
24.
Andrejs Maticins
03.09.96.
14.11.96.
25.
Džamals Maisarudze
10.09.96.
14.11.96.
26.
Sergejs Žuravļovs
10.09.96.
26.09.96.
27.
Ņina Ezeriņa
17.09.96.
03.10.96.
28.
Vilens Tolpežņikovs
08.10.96.
17.10.96.
29.
Igors Vinokurovs
22.10.96.
17.12.96.
30.
Aļģimants Burba
26.11.96.
17.12.96.
     

1997. gads (ar Saeimas lēmumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisijā
Saeimā
1.
Aleksandrs Prokopčuks
24.09.96.
16.01.97.
2.
Vladimirs Kuļiks
26.11.96.
23.01.97.
3.
Andrejs Sokolovs
03.12.96.
23.01.97.
4.
Georgijs Sevčuks
17.12.96.
27.02.97.
5.
Svetlana Proskurovska
17.12.96.
20.02.97.
6.
Oļegs Stepanovs
23.01.97.
27.02.97.
7.
Mihails Belkins
21.01.97.
27.02.97.
8.
Alla Kozačenko
28.01.97.
27.02.97.
9.
Vladimirs Čirjatjevs
28.01.97.
27.02.97.
10.
Vasilijs Kolačs
04.02.97.
20.03.97.
11.
Sergejs Nikolajevs
18.02.97.
20.03.97.
12.
Gaļina Platonova
25.02.97.
24.03.97.
13.
Svetlana Bless-Puķe
25.02.97.
24.03.97.
14.
Ioans Šenroks
04.03.97.
24.03.97.
15.
Nikolajs Pirogovs
03.03.97.
18.06.97.
16.
Valērijs Sverdlovs
18.03.97.
25.03.97.
17.
Vera Grigorjeva
20.03.97.
10.04.97.
18.
Igors Meļņiks
15.04.97.
24.04.97.
19.
Nataša Gamanoviča
11.03.97.
25.03.97.
20.
Svetlana Konoņenko
11.03.97.
25.03.97.
21.
Valerijs Barjers
08.05.97.
05.06.97.
22.
Irina Ošleja
15.04.97.
21.05.97.
23.
Vitālijs Rodins
13.05.97.
05.06.97.
24.
Jurijs Abizovs
13.05.97.
05.06.97.
25.
Ziļa Anševica
15.05.97.
05.06.97.
26.
Natālija Bagramjana
20.05.97.
05.06.97.
27.
Gaļina Sokolova
27.05.97.
12.06.97.
28.
Ābrams Avsiščers
27.05.97.
12.06.97.
29.
Jurijs Kovaļonoks
03.06.97.
18.06.97.
30.
Andrejs Zinkovs
03.06.97.
18.06.97.
31.
Aleksandrs Semjonovs
03.06.97.
18.06.97.
32.
Aleksandrs Kerčs
03.06.97.
18.06.97.
33.
Aleksandrs Macijevskis
10.06.97.
19.06.97.
34.
Geogijs Krutojs
10.06.97.
19.06.97.
35.
Vjačeslavs Telešs
10.06.97.
19.06.97.
36.
Aleksandrs Guzņajevs
09.09.97.
02.10.97.
37.
Vladimirs Korovins
09.09.97.
02.10.97.
38.
Genādijs Ambalovs
23.09.97.
09.10.97.
39.
Nikolajs Vedeņikovs
30.09.97.
16.10.97.
40.
Jevgēnijs Kotomins
07.10.97.
16.10.97.
41.
Vasilijs Gigelis
21.10.97.
30.10.97.
42.
Adiks Joffe
14.10.97.
30.10.97.
43.
Jurijs Verba
28.10.97.
06.11.97.
44.
Hermanis Černovs
04.11.97.
20.11.97.
45.
Vladislavs Grišins
04.11.97.
20.11.97.
46.
Valērijs Maļgins
28.10.97.
20.11.97.
47.
Boriss Rezņiks
11.11.97.
20.11.97.
48.
Valērijs Kargins
11.11.97
20.11.97.
49.
Viktors Krasovickis
11.11.97.
20.11.97.
50.
Staņislavs Nikolajevs
25.11.97.
04.12.97.
51.
Jurijs Zubarevs
25.11.97.
04.12.97.
52.
Staņislavs Olijars
25.11.97.
04.12.97.
53.
Rinalda Osipenko
25.11.97.
04.12.97.
54.
Romāns Potaņins
02.12.97.
11.12.97.
55.
Vitālijs Aņiko
02.12.97.
11.12.97.
56.
Sergejs Novikovs
02.12.97.
11.12.97.
     

Par kārtību, kādā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izskata personu iesniegumus un patstāvīgos priekšlikumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija (turpmāk — komisija) izskata Saeimā saņemtos un komisijai nodotos personu iesniegumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā (turpmāk — iesniegumi).
2. Šie noteikumi arī reglamentē kārtību, kādā komisija izskata un sagatavo atzinumu par komisijai nodotu patstāvīgo priekšlikumu (turpmāk — patstāvīgais priekšlikums) par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, kuru atbilstoši Saeimas kārtības rullim var iesniegt ne mazāk kā 10 Saeimas deputāti vai Saeimas komisija.
3.  Komisija iesnieguma vai patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu pēc būtības var uzsākt, ja ir iesniegti visi Pilsonības likuma 13. pantā norādītie dokumenti:
1)  personas iesniegums ar lūgumu uzņemt to Latvijas pilsonībā;
2)  autobiogrāfija;
3)  paziņojums, ka nav faktu, kas varētu liecināt, ka uz šo personu būtu attiecināms kāds no Pilsonības likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.
4. Papildus šiem dokumentiem persona iesniedz (patstāvīgajam priekšlikumam pievieno):
1) personu apliecinoša dokumenta kopiju;
2) uzturēšanās atļaujas, ja tāda Latvijā ir izsniegta, kopiju;
3) izziņu par sodāmību, kuru izsniegusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par uzņemšanu Latvijas pilsonībā iesniegšanas, vai dokumentāru apliecinājumu, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt.