Šodien, 22. novembrī, komisija uzklausīja Kultūras ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvju informāciju par Valsts pētījumu programmu un citiem pētījumiem sabiedrības saliedētības jomā.

Latvijas Zinātnes padomes Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta direktore Ineta Kurzemniece skaidroja, kā veidojas Valsts Pētījumu programmas, kas ir ministriju pasūtīti pētījumi viņu izvēlētā tematikā jeb zinātņu nozarē un balstās uz ministriju vajadzībām un finansēšanas iespējām. Ministrijas kopā ar sadarbības partneriem ir tās, kas definē pētījumu mērķus un uzdevumus, kā arī sasniedzamos rezultātus. Tālāk šie mērķi un uzdevumi tiek apstiprināti ar Ministru kabineta rīkojumu. Viņa skaidroja, ka pētījumus visbiežāk veic un īsteno nevis viena zinātniska institūcija, bet parasti tā ir zinātnisko institūciju apvienība jeb konsorcijs.

Šodien, 8. novembrī, komisija iepazinās ar plānoto finansējumu sabiedrības saliedētības un diasporas atbalsta pasākumiem 2024. gada valsts budžeta projektā. Sēdē piedalījās Kultūras, Ārlietu, Izglītības un zinātnes ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji.

Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zane Vāgnere informēja, ka ministrija īsteno valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā un sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu. Saliedētas sabiedrības politikas veidošanā iesaistītas vairākas institūcijas, kuras realizē Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā iekļautos uzdevumus. Sabiedrības saliedētības pasākumu īstenošanai nākamā gada valsts budžeta projektā ir paredzēti 2 682 392 eiro, kas ir tieši tikpat, cik šajā gadā. Tāpat ministrija savas kompetences ietvaros realizē diasporas atbalsta pasākumus 797 435 eiro apmērā. Z. Vāgnere atzina, ka nav atbalstīti ministrijas iesniegtie priekšlikumi prioritārajiem pasākumiem.  

Šodien, 1. novembrī, komisija vērtēja likumprojekta “Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu” ietekmi uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) funkciju izpildi. Jautājums sēdē tika iekļauts pēc Saeimas Ārlietu komisijas aicinājuma, kura, lemjot par likumprojekta virzību, konstatēja, ka šī līguma denonsēšanas gadījumā zināmas problēmas varētu rasties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lemjot par Latvijas pilsonības piešķiršanas un zaudēšanas jautājumiem, repatriācijas jautājumiem, kā arī izsniedzot uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti 20. oktobrī darba vizītē apmeklēja  Daugavpili, kur tikās ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes pārstāvjiem, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem, pilsētas izglītības iestāžu vadītājiem un pārrunāja izglītības iestāžu pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā, izglītības kvalitātes un sabiedrības saliedētības jautājumus.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv