Šodien, 27. septembrī, komisija uzklausīja informāciju par situāciju ar Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem, no 2023. gada 2. septembra nav derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece (PMLP) Maira Roze informēja, ka pēc PMLP esošās informācijas jau pirms gada tika konstatēts, ka šī gada 2. septembrī 25 316 Krievijas Federācijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kļūs nederīgas. Pa šo laiku dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusam iesniegušas 14 346 personas un apmēram par 5000 personām jau ir pieņemti pozitīvi lēmumi. 969 personas ir pieprasījušas termiņuzturēšanās atļaujas. Informē, ka apkopojot un izvērtējot visu no Valsts izglītības satura centra (VISC) saņemto informāciju, pārvalde ir izsūtījusi 3255 vēstules KF pilsoņiem ar lūgumu 3 mēnešu laikā atstāt Latvijas Republiku, jo šīs personas nav iesniegušas dokumentus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa saņemšanai, kā arī nav veikušas kādas citas darbības, lai šo statusu iegūtu. Pieļauj, ka liela daļa šo personu šobrīd vairs neuzturas Latvijā.

Šodien par Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Gunārs Kūtris, bet komisijas sekretārs turpmāk būs Ingmārs Līdaka, kurš līdz šim vadīja komisiju. Par komisijas priekšsēdētāja biedri turpinās strādāt Anna Rancāne. Tam par pamatu bija koalīcijas maiņa un vairāku Saeimas deputātu nomaiņa. Komisiju ir atstājuši Ģirts Lapiņš un Armands Krauze, bet tās sastāvā iekļauti Dmitrijs Kovaļenko, Gunārs Kūtris un Ināra  Mūrniece.  

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Šodien, 14. septembrī Saeima vienbalsīgi atbalstīja komisijas sagatavoto likumprojektu, ar kuru Indijas pilsonis Kanans Višvanats (Kannan Vishwanatth) tiek atzīts par Latvijas pilsoni. 

Kopš 1998. gada K. Višvanats darbojas farmācijas nozarē, vadot un attīstot vairākus starptautiskus farmācijas uzņēmumus, kuri ražo farmācijas starpproduktus visai pasaulei. Kopš 2019. gada viņš ar ģimeni uzturas Latvijā un šeit izveidojis vairākus farmācijas nozares uzņēmumus. K. Višvanata darbība Latvijā ir cieši saistīta ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA). Viņš ir LZA goda mecenāts, atbalsta akadēmijā notiekošo Starptautisko Ekonomikas forumu un citus pasākumus. K. Višvanats atbalsta Izcilības un atvērto inovāciju centra izveidi uz LZA bāzes labāko zinātnieku piesaistīšanai un noturēšanai Latvijā, zinātnes inovāciju attīstībai un komercializācijai, lai veicinātu Latvijas jauno zinātnieku attīstību un konkurētspēju pasaulē. K. Višvanats ar Latvijas zinātniekiem iesaistās kopīgos inovatīvos pētniecības projektos, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnei un tautsaimniecībai, piemēram, saules un citu atjaunojamās enerģijas avotu attīstībā. Viņš intelektuāli un finansiāli atbalsta sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, investē senioru veselības aprūpes centru attīstībā Latvijā. Par K. Višvanata ieguldījumu Latvijas zinātnes un izcilības attīstībā un Latvijas zinātnes popularizāciju LZA Senāts 2022. gadā viņam piešķīra LZA goda doktora grādu. 

Šodien, 13. septembrī, komisija uz sēdi bija uzaicinājusi biedrības “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” pārstāvjus, lai iepazītos ar tās darbību. Muzeja pārstāvji skaidroja, ka biedrība dibināta 2007. gadā un šobrīd ir vienīgais muzejs pasaulē, kura galvenais uzdevums ir apkopot liecības, priekšmetus, fotogrāfijas un stāstus par tautiešu izceļošanu no Latvijas un dzīvi diasporā. Muzeja krājumā ir vairāk nekā 26 000 dažādu priekšmetu – dokumentu, vēstuļu, fotogrāfiju, interviju ar izceļošanu, dzīves un atgriešanās stāstu un citu vēstures liecību. Muzejs veido ceļojošās izstādes, publikācijas, filmas un citus projektus par latviešu izceļotāju dzīvi, viņu kultūru un devumu Latvijai un pasaulei. Biedrībai ir neliela izstāžu zāle Rīgā, Berga bazārā, bet  galvenie muzeja eksponāti pašlaik glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas krātuvēs. Laika gaitā ir iecerēts izveidot pastāvīgu ekspozīciju tam speciāli izveidotā muzeja ēkā.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv