Šodien, 21. decembrī, uz komisijas sēdi bija uzaicināti Ārlietu ministrijas pārstāvji, lai iepazīstinātu komisijas locekļus ar diasporas politikas realizāciju. Ārlietu ministrija nodrošina vienotas diasporas politikas izstrādi un koordinētu īstenošanu, veicina diasporas politikas īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju un privātpersonu sadarbību un rīcības saskaņotību, izstrādā un iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai diasporas politikas plānošanas dokumentus, koordinē prioritāro diasporas atbalsta pasākumu izstrādes procesu, iesniedz valsts budžeta finansējuma pieprasījumu, kas nepieciešams diasporas politikas īstenošanai un veic citus pasākumus, kas saistīti ar atbalsta sniegšanu tautiešiem ārzemēs.

Šodien, 21. decembrī, par Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretāru vienbalsīgi tika ievēlēts frakcijas "Nacionālā apvienība" pārstāvis Ģirts Lapiņš. Vēlēšanas notika, jo komisiju atstāja iepriekšējais sekretārs Jānis Dombrava, kurš turpmāk vadīs Nacionālās drošības komisiju.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Šodien, 7. decembrī, komisija uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra sagatavoto informāciju par aktuālo situāciju ar izglītības nodrošināšanu bērniem no Ukrainas. Izglītības un zinātnes ministres padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Ozols sēdes ievadā skaidroja valsts politiku attiecībā uz izglītības iegūšanu bērniem no Ukrainas, norādot, ka vasarā bija pieņemts lēmums, ka no šā gada 1. septembra ukraiņu bēgļu bērniem izglītība tiek nodrošināta valsts valodā. Vasarā tika organizētas latviešu valodas apguves nometnes, uz kurām bija pieteikušies ap 2500 bērniem no Ukrainas, tomēr, neskatoties uz to, šiem bērniem ir nepieciešami papildu individuālie plāni un atbalsta mehānismi.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 30. novembrī, pārrunāja komisijas darba organizatoriskos jautājumus. Komisijas konsultants J. Cauņa iepazīstināja deputātus ar komisijas darbības ietvaru, skaidroja komisijas kompetenci pilsonības, migrācijas, sabiedrības saliedētības un diasporas jomās.

Komisija nodrošina parlamentāro kontroli pār saliedētas sabiedrības veidošanās procesiem, var rosināt dialogu par pilsonības, migrācijas un diasporas aktuālajiem jautājumiem un šo jomu politikas pamatvirzienu noteikšanu. Tāpat, apkopojot un analizējot sabiedrības integrācijas politikas izvērtēšanā gūtos rezultātus, pētījumu ietvaros iegūto informāciju, kā arī ekspertu un sabiedrības dialogā akceptētās atziņas, komisija var rosināt likumdošanas iniciatīvas saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības politikas pilnveidei.

Sēdes laikā arī tika pārrunāti komisijas locekļu ieskatā aktuālākie izskatāmie jautājumi, starp kuriem tika izceltas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kapacitātes problēmas un grūtības ar pakalpojumu nodrošināšanu. Tika pārrunāti arī komisijas darba organizatoriskie jautājumi. Tāpat šodien tika nolemts, ka Diasporas konsultatīvajā padomē komisiju turpmāk pārstāvēs tās priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka.  

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv