Šodien, 5.maijā, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija iepazinās ar sabiedriskās politikas centra “Providus” veikto pētījumu par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024: Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi.

Providus vadošā pētniece Agnese Frīdenberga skaidroja pētījuma aktualitāti, norādot uz nepieciešamību apkopot faktisko informāciju par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru. Pētījuma gaitā tika apkopota valsts reģistros un klasifikatoros esošā informācija par Latvijā reģistrētajām 24 367 biedrībām un nodibinājumiem. Pētījums būs labs priekšnoteikums, lai tiktu veikta efektīva sektora analīze, uzraudzība un pilnveidota pilsoniskās sabiedrības attīstības politika. A. Frīdenberga norādīja, ka Latvijā pastāv daudz dažādi instrumenti tam, kā iegūt un apkopot informāciju par organizāciju darbību, taču neviens no tiem nedod skaidru priekšstatu par sektoru.

Šodien, 28. aprīlī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija jautājumam par atbildīgās institūcijas noteikšanu par patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordināciju veltīja jau trešo sēdi.

Pirms tam, meklējot risinājumu šim jautājumam, komisijas 2021. gada 17. februāra sēdē tika izvērtēta iespēja attiecīgās funkcijas deleģēt Sabiedrības integrācijas fondam (SIF). Uzklausot patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas nodrošināšanā iesaistīto ministriju, ekspertu, komisijas locekļu un nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokļus, tika saņemts vienbalsīgs atbalsts attiecīgo funkciju deleģēšanai SIF. Komisija konstatēja, ka SIF ir gatavs uzņemties patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas jautājumu koordināciju, kā arī veidot vienas pieturas aģentūru starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas un trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumos.

Valsts prezidents Egils Levits 26. aprīlī ir izsludinājis Saeimas 22.aprīlī pieņemto likumu Par Basela Jakuba Vahbes atzīšanu par Latvijas pilsoni un likums ir stājies spēkā. Likumprojektu par Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroķirurģijas virsārsta B.J.Vahbes atzīšanu par Latvijas pilsoni sagatavoja un iesniedza Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija.  

Saeimas sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins norādīja, ka: “Izvērtējot Basela Jakuba Vahbes individuālo situāciju un ņemot vērā viņa būtisko ieguldījumu bērnu neiroloģijas un neiroķirurģijas attīstībā, komisija izšķīrās sagatavot likumprojektu par viņa uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Uzskatām, ka pilsonības piešķiršana Baselam Jakubam Vahbem atbilst gan Pilsonības likuma mērķiem, gan arī Latvijas valsts un sabiedrības interesēm.”  

Šodien, 21. aprīlī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izskatīja Ārlietu ministrijas sagatavoto informāciju par plānu darbam ar diasporu 2021. - 2023. gadam. Tas ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Diasporas likumu un tā mērķis ir veicināt vienotu pieeju diasporas politikas īstenošanā, nosakot Latvijas valsts pārvaldes iestāžu īstenotās politikas prioritārās jomas, mērķus un sasniedzamos rezultātus. Plānā ir ietverti valsts pārvaldes iestāžu īstenojamo pasākumu apraksti un informācija par nepieciešamo valsts finansējumu to īstenošanai 2021. - 2023. gadā. 

Sēdē piedalījās un informāciju sniedza Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un īpašo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv