Lai iegūtu informāciju par valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības norisi un nesen veikto izvērtējumu, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uz 3. marta sēdi bija uzaicinājusi Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

2020. gadā Latvijas Kultūras akadēmija un “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma veica programmas “NVO fonds” darbības izvērtējumu un sēdē komisiju ar izvērtējuma rezultātiem iepazīstināja Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe.

Iegūt informāciju par mazākumtautību multimediju platformas izveidi un Latvijas Televīzijas lomu sabiedrības saliedētības procesā bija galvenie jautājumi, ko šodien, 24. februārī, izskatīja Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija.  Sniegt informāciju bija uzaicināti Latvijas Televīzijas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvji.

Komisija uzklausīja LTV pārstāvjus Ivaru Priedi un Ritu Rudušu, kuri iepazīstināja ar paveikto jaunās multimediālas platformas izveidē. Pirmā multimediju platformas koncepcijas versija parādījās jau 2016. gadā, bet atjaunotā, pārstrādātā versija apstiprināta NEPLP 2020. gada jūlijā un no šā gada septembra tai jāsāk darboties. Veikt šādas izmaiņas spieda esošā tendence TV skatītāju skaita izmaiņās, jo no 2015. gada tradicionālajā lineārajā režīma auditorija patērē saturu arvien mazāk. Turpretī interneta izmantošana un lietotāju skaits pieaug un tas redzams arī LSM lietotāju dinamikas izmaiņās. R. Ruduša skaidroja, kādi ir topošās multimediju platformas virzieni un formāti.

Šodien, 17. februārī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija turpināja izskatīt jau pagājušā gada nogalē uzsākto jautājumu par atbildīgās institūcijas noteikšanu par patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordināciju.

Komisija uzklausīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informāciju par Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā izstrādi un tajā iekļautajiem galvenajiem rīcības virzieniem.

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 10. februāra sēdē izskatīja jautājumu par iespējamiem atvieglojumiem personām, kurām specifisku mācīšanās traucējumu dēļ rodas apgrūtinājums nokārtot Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes pārbaudi. Komisijā jautājums tika aktualizēts jau pagājušā gada jūnijā un toreiz komisija lēma aicināt atbildīgās institūcijas sagatavot izvērtējumu tam, kā pielāgot valodas prasmju eksaminēšanas procedūru šīm personām, lai, līdzīgi kā vispārējās izglītības posmā, rastu piemērotu risinājumu un atvieglotu pilsonības pretendentiem izpildīt Latvijas pilsonības iegūšanai noteiktos kritērijus.

Komisijā tika saņemti Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes skaidrojumi šajā jautājumā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv