Komisija šodien, 8. februārī, apmeklēja Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) un iepazinās ar tā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. Fonda darbība ir vērsta, lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniegtu nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstītu pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce iepazīstināja komisiju ar fonda misiju un vīziju, skaidroja tā galvenos darbības virzienus, kas ir: nevalstisko organizāciju, mazākumtautību, ģimeņu, diasporas, sociāli neaizsargāto un mediju atbalsts. Viņa norādīja, ka sabiedrības integrācijas politika ir horizontālā politika, kurā iesaistītas daudzas institūcijas. Tāpat fonda darbību nosaka daudzi politikas plānošanas dokumenti.

Šodien, 25. janvārī, komisija, turpinot iepazīties ar to institūciju darbību, kuras ir komisijas pārraudzības redzeslokā, iepazinās ar Kultūras ministrijas veikumu un plānotajiem pasākumiem sabiedrības saliedētības politikas jomā. Viena no Kultūras ministrijas funkcijām ir izstrādāt un realizēt valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā.

Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja Liene Voroņenko 2023. gada 18. janvāra sēdē informēja komisiju, ka ir izstrādāts valsts valodas prasmju pārbaužu plāns šim gadam tiem Latvijā pastāvīgi dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem, kuri pirms Krievijas pilsonības iegūšanas bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi un kuriem līdz šā gada 1. septembrim jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi, lai atkārtoti saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka pauda viedokli, ka valodas prasmju pārbaudes nokārtošana šiem cilvēkiem ir iespēja apliecināt savu vēlmi dzīvot mūsu valstī, cieņu pret šo valsti. Svarīgi, lai valsts spētu nodrošināt valsts valodas prasmju pārbaudes pieejamību un lai neveidojas situācija, ka kādam, kurš ir vēlējies to kārtot, nav bijis tādas iespējas.

Šodien, 11.janvārī, uzsākot Saeimas ziemas sesiju, komisija tikās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieci Mairu Rozi, lai iepazītos ar iestādes darbību un tās sniegtajiem pakalpojumiem. 

PMLP priekšniece skaidroja, ka iestāde realizē valsts politikas īstenošanu un attīstības nodrošināšanu šādās jomās: personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšana; migrācija un patvērums; personu tiesiskā statusa noteikšana; iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana. Kopskaitā PMLP sniedz 32 pamatpakalpojumus un 19 e-pakalpojumus. Tāpat PMLP uztur un attīsta 12 valsts nozīmes informācijas sistēmas, tai skaitā Fizisko personu reģistru, kura datus lieto ļoti liels skaits valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī komersantu. PMLP funkciju īstenošanu regulē 34 likumi, kā arī tiem pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, piemēram, Imigrācijas likumam pakārtots vismaz 31 normatīvais akts.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv