“Pilsonības komisija atzinīgi vērtē reģionālo remigrācijas koordinatoru darbu. Neformalizēta, radoša darbība, kuru pilotprojekta ietvaros pašlaik veic pieci reģionālie koordinatori, ir lielisks veids, kā sasniegt un atbalstīt cilvēkus, kuri vēlas atgriezties Latvijā, taču, iespējams, šaubās, jo nezina, kā nokārtot praktiskos jautājumus, piemēram, saistībā ar dzīvesvietu, skolu vai darbavietu. Tāpat būtiski, ka informatīvs atbalsts tiek turpināts arī pēc atgriešanās,” pēc sēdes trešdien, 13.martā, sacīja Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.

Komisijas sēdē deputātus ar remigrācijas atbalsta pasākumiem un pilotprojekta līdzšinējiem rezultātiem iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits un Kurzemes remigrācijas koordinatore Kristīne Smilga. Pārstāvji informēja, ka pērn uzsāktā projekta ietvaros Latvijā ir atgriezušās jau 163 ģimenes jeb 399 cilvēki.

K.Smilga atzīmēja, ka vairums pašvaldību remigrāciju saredz kā iespēju un arī skolas ir ieinteresētas uzņemt bērnus, tāpēc notiek aktīvs darbs, lai apmācītu pedagogus remigrantu bērnu integrēšanā Latvijas skolu vidē. Pārstāvji un deputāti bija vienisprātis, ka plašāk jāpublisko pozitīvie stāsti par cilvēkiem, kuri atgriezušies uz dzīvi Latvijā, lai kliedētu sabiedrībā pastāvošos mītus.

R.Bremšmits sacīja, ka remigrācijas koordinatori atbalstu potenciālajiem remigrantiem nodrošinās arī šogad un, vadoties pēc darba apjoma, tiks izsvērts, vai katrā reģionā koordinatoru skaitu palielināt par vēl vienu. Tāpat viņš atzīmēja, ka pilotprojekts ir iekļauts šī gada valsts budžeta projektā.

Kopš 2018.gada sākuma katrā no pieciem plānošanas reģioniem darbojas viens reģionālais koordinators, kurš bez maksas ikvienam interesentam sniedz konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā, konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Saeimas Preses dienests

Foto: Ieva Ābele, Saeima

 

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 6. martā, uzklausīja domnīcas PROVIDUS vadošo pētnieci migrācijas un integrācijas jomā Agnesi Lāci par domnīcas dalību ziņojuma “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana. Sākotnējais izvērtējums: Latvija.” sagatavošanā.

A. Lāce informēja, ka ziņojums ir izstrādāts projekta "Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana" (National Integration Evalutation Mechanism: Measuring and Improving Integration of Beneficiaries of International Protection (NIEM)) ietvaros. Šis projekts vienlaikus tiek ieviests 16 Eiropas Savienības dalībvalstīs un tajā pārstāvēti gan akadēmiskās pētniecības centri, gan nevalstiskās organizācijas.

A. Lāce skaidroja, ka šis ir sešu gadu ilgs starptautisks projekts, kura mērķis ir izvērtēt un labāk sagatavot ES dalībvalstis starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanai un sekmēt patvēruma meklētāju iekļaušanos vietējā sabiedrībā. Pētnieki ziņojuma tapšanas gaitā analizēja 186 rādītājus ar mērķi novērtēt esošo situāciju Latvijā ap starptautiskās aizsardzības saņēmēju statusa iegūšanu, nepieciešamā valsts atbalsta nodrošināšanu un sociālekonomiskās integrēšanās sabiedrībā norisi. 

Pētniece iepazīstināja ar izpētes gaitā gūtajiem secinājumiem un tapušajiem ieteikumiem politikas veidotājiem, kā arī atbildēja uz deputātu jautājumiem. Ziņojums tuvākajā laikā būs pieejams domnīcas PROVIDUS mājaslapā. 

 

Saeimu 6. martā savas Latvijas vizītes laikā apmeklēja Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) augstais komisārs mazākumtautību jautājumos Lamberto Zanjērs (Lamberto Zannier) un tikās ar Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāju Andreju Judinu, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju Artusu Kaimiņu un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Arvilu Ašeradenu.  

Tikšanās laikā tika pārrunāti dažādi ar mazākumtautību dzīvi Latvijā saistīti jautājumi, sabiedrības integrācija un izglītības reforma Latvijā, naturalizācijas procesa norise un nepilsoņu jautājums. 

Foto: Juris Vīgulis, Saeima

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 27.februārī, uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informāciju par ministrijas kompetenci un īstenotajiem pasākumiem sabiedrības integrācijas politikas nodrošināšanai un diasporas atbalstam.

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone deputātiem plaši skaidroja ministrijas diasporas izglītības atbalsta pasākumus. Šogad ministrijas noteiktie prioritārie pasākumi ir atbalsts latviešu valodas apguvei diasporas skolās un valsts valodas prasmju pārbaužu pieejamības nodrošināšana, informatīvo un mācību materiālu izstrāde diasporai, dažādu izglītojošo un reemigrācijas pasākumu (semināru vai metodikas kursu) organizēšana un digitālo latviešu valodas apguves materiālu izstrāde. 

Ministrijas pārstāve iepazīstināja ar ministrijas kompetenci diasporas politikas jomā, kas noteikta Diasporas likumā, un skaidroja, kā ministrijai dotie uzdevumi pārtop praktiskos pasākumos, kā, piemēram, ārpus Latvijas dzīvojošo zinātnieku sadarbības veicināšana. Ministrija arī nodrošina valsts valodas prasmes pārbaudes diasporā un 2018.gadā to izmantoja 134 personas. Vakar notika IZM izveidotā pašmācības rīka e-Laipa A1, A2 valodas prasmes līmenim atklāšana, bet tā satura izstrāde un digitalizācija uzsākta vēl 2016.gadā. 

V.Ernstsone skaidroja citus ministrijas veiktos pasākumus sabiedrības integrācijas un diasporas atbalstam, norādot, ka šogad ministrija tikai diasporas atbalsta pasākumiem vien ir pieprasījusi no valsts budžeta 1 077 250 EUR. 

Komisijas deputāti vērsa uzmanību, ka ministrijas pasākumi ir vērsti pārsvarā uz atbalstu diasporai un remigrācijai, bet sabiedrības integrācijas pasākumi atspoguļoti mazāk, kaut arī tie ir svarīgi, kā, piemēram, mazākumtautību skolu izglītības kvalitāte, latviešu un mazākumtautību skolu skolēnu iesaiste kopīgos pasākumos, patriotiskā audzināšana un citi. 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, apkopojot diskusiju, norādīja, ka ir izkristalizējušies vairāki problēmjautājumi, kurus būtu lietderīgi izdiskutēt komisijā, un aicināja deputātus šai diskusijai sagatavot konkrētus jautājumus ministrijai. Sēde par šiem jautājumiem varētu notikt aprīļa otrā pusē. 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv