Šodien, 1. novembrī, komisija vērtēja likumprojekta “Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu” ietekmi uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) funkciju izpildi. Jautājums sēdē tika iekļauts pēc Saeimas Ārlietu komisijas aicinājuma, kura, lemjot par likumprojekta virzību, konstatēja, ka šī līguma denonsēšanas gadījumā zināmas problēmas varētu rasties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lemjot par Latvijas pilsonības piešķiršanas un zaudēšanas jautājumiem, repatriācijas jautājumiem, kā arī izsniedzot uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti 20. oktobrī darba vizītē apmeklēja  Daugavpili, kur tikās ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes pārstāvjiem, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem, pilsētas izglītības iestāžu vadītājiem un pārrunāja izglītības iestāžu pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā, izglītības kvalitātes un sabiedrības saliedētības jautājumus.

Šodien, 18. oktobrī, komisija turpināja izskatīt šā gada 4. oktobrī uzsākto jautājumu par pasākumiem, kurus valsts nodrošina, lai sekmētu Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Toreiz komisijas sēdē tika konstatēts, ka ir vairāki problēmjautājumi, kas prasa padziļinātāku situācijas analīzi, kā, piemēram, obligātās izglītības nodrošināšana visiem Latvijā esošajiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem, latviešu valodas apmācība un kursu pieejamība, Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība un pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas jautājumi. Uz šiem jautājumiem sēdē norādīja atbalsta sniegšanā iesaistītie nevaldības organizāciju pārstāvji un komisija lēma turpināt problēmjautājumu izskatīšanu kādā no tuvākajām sēdēm.

Komisija, šodien uzklausot iesaistīto institūciju skaidrojumu par Ukrainas civiliedzīvotāju esošo situāciju un to reglamentējošo normatīvo regulējumu, konstatēja, ka ir jautājumi, kuru pilnveidei būtu nepieciešamas izmaiņas likumos. Komisija lēma vērsties Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā ar aicinājumu risināt jautājumu par obligātu visu Latvijā dzīvojošo Ukrainas bērnu un jauniešu iesaisti Latvijas izglītības sistēmā. Tāpat tika nolemts vērst Finanšu ministrijas uzmanību uz nodokļu jautājumiem, kas dotu tiesības Ukrainas civiliedzīvotājiem atgūt Latvijā pārmaksātos nodokļus.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 11. oktobrī uzklausīja atbildīgo institūciju informāciju par progresu, veidojot vienotu un koordinētu latviešu valodas apguves sistēmu pieaugušajiem. Latviešu valodas apmācībā pieaugušajiem iesaistītas Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra un Sabiedrības integrācijas fonds, tāpat valodas kursus piedāvā arī vairākas pašvaldības.

Komisijas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris sēdes ievadā norādīja, ka jautājums jau vairākkārt komisijā ir skatīts un nav jāatkārtojas, cik daudz naudas latviešu valodas mācīšanai ir apgūts un cik daudz cilvēku un cik labi ir apmācīts. Sēdes mērķis ir saprast, kur Latvijā iebraukušam ārzemniekam griezties, ja viņš grib apgūt valodu. Vai ir kāda valsts iestāde, kur viņš griežas un viņam sniedz informāciju par ātrāk pieejamiem un tuvāk dzīvesvietai esošajiem kursiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv