Šodien, 31. janvārī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas darba kārtība bija ar baltkrievu bēgļu integrāciju saistītie jautājumi. Komisijas sēdē tika rīkota pēc biedrības FreeBelarus un baltkrievu kopienas pārstāvju ierosinājuma.

Biedrības FreeBelarus valdes locekle Ilva Everte skaidroja komisijas deputātiem būtiskākos izaicinājumus, bēgļiem nokļūstot Latvijā un mēģinot iedzīvoties vietējā sabiedrībā. Galvenie problēmjautājumi, kurus viņa akcentēja sēdē, ir atbalsts bēgļu bērniem un jauniešiem izglītības iegūšanas procesā, valodas apmācība, atbalsts studiju un studējošo kredītam vai mājokļa iegādei, nodokļu un pensiju jautājumi, iespēja iegūt atvieglojumus sabiedriskā transporta Rīgā izmantošanai un citi jautājumi. I. Everte arī skaidroja, ka daudzām valsts institūcijām nav izpratnes par bēgļa statusu un bieži vien viņiem tiekot pieprasīts iesniegt no savām mītnes zemēm tādus dokumentus, kādus bēgļi pat nav tiesīgi pieprasīt vai arī to pieprasīšana viņiem vai viņu tuviniekiem var radīt riskus.

Šodien, 24. janvārī, komisija savā darba kārtībā bija iekļāvusi jautājumu par patvēruma politikas īstenošanu, uzaicinot uz sēdi atbildīgo institūciju – Iekšlietu un Kultūras ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes, Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjus un nevaldības organizāciju pārstāvjus.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieces vietnieks Vilmārs Mangalis un Patvēruma lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe informēja, ka pagājušajā gadā patvēruma meklētāju skaits strauji pieauga, sasniedzot 1624 personas, no kurām - 1 052 vīrieši, 294 sievietes, 278 nepilngadīgie. Populārākās patvēruma meklētāju izcelsmes valstis bija Sīrija (348), Afganistāna (305), Irāna (209), Indija (167), Irāka (65), Krievija (45), Baltkrievija (25). Šāds pieaugums pārsvarā saistīts ar situāciju uz Latvijas austrumu robežas.

Šodien, 17. janvārī, komisija uz sēdi bija uzaicinājusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieci Mairu Rozi, lai iztaujātu par situāciju ar Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem atbilstoši Imigrācijas likuma nosacījumiem jāsaņem Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss, kā arī par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 2023. gada 13. decembra sēdē uzklausīja informāciju par ārvalstu studentu skaitu Latvijā un viņu profilu. Uz sēdi sniegt informāciju bija uzaicināti Izglītības un zinātnes ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un augstskolu pārstāvji.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv