Komisija šodien, 13. martā, tikās ar Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku Kasparu Āboliņu un uzklausīja viņa sniegto informāciju par Eiropas migrācijas un patvēruma pakta reformu un tās rezultātā pieņemtajām regulām. Pēc migrantu krīzes uzsākšanās Eiropā 2015. gadā Eiropas Komisija ierosināja veidot visaptverošu kopēju ES sistēmu migrācijas un patvēruma pārvaldībai, 2020. gadā līdz ar jauno Migrācijas un patvēruma paktu tika uzsākts darbs pie jaunu priekšlikumu izstrādes. 2023. gada 20. decembrī tika panākta vienošanos par šādām piecām svarīgām regulām: 

  • jauna Patvēruma un migrācijas pārvaldības regula,
  • jauni noteikumi, kas reglamentē migrāciju un nepārvaramas varas situācijas,
  • pirkstu nospiedumu datubāzes atjaunināšana,
  • jauna Skrīninga regula,
  • vienota patvēruma piešķiršanas procedūra.

Šodien, 6. martā, komisija uz sēdi bija uzaicinājusi Ekonomikas ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvjus, lai uzklausītu informāciju par ārvalstnieku nodarbinātību Latvijā. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītāja Ilze Briede, informējot par uzturēšanās atļauju izsniegšanu saistībā ar nodarbinātību, norādīja, ka pagājušajā gadā bija piešķirts nedaudz mazāk atļauju uz nodarbinātību kā 2022.gadā. Bet, salīdzinot datus par šā gada janvāri, pārvalde šogad ir piešķīrusi par 200 atļaujām vairāk nekā pagājušā gada janvārī, tātad šogad, kā norādīja Briede, visticamāk, tendence būs augšupejoša. Galvenās izcelsmes valstis nodarbinātības ziņā šobrīd ir Indija un Uzbekistāna.

Šodien, 27. februārī, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti, Saeimas komisiju atvērto durvju dienas ietvaros, tikās ar nevaldības organizāciju pārstāvjiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma patvērumu ir atraduši Latvijā. Sēdē piedalījās Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolotājas un atbalsta personāls, koordinatori, kas sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas reģionos. Sēdes gaitā tika pārrunāti aktuālie Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšanās Latvijā jautājumi un esošās problēmas. Sēdes izskaņā komisijas deputāti uzklausīja nevaldības organizāciju viedokli par sadarbības uzlabošanu ar komisiju. 

Komisiju atvērto durvju diena ir lieliska iespēja nevaldības organizācijām un likumdevējiem nepastarpināt izrunāt aktuālos jautājumus un paplašināt savstarpējo sadarbību.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

 

Šodien, 21. februārī, komisija uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja Zigmāra Erta informāciju par aktuālo situāciju remigrācijas veicināšanas un atbalsta pasākumu nodrošināšanā.

Ministrijas pārstāvis skaidroja, ka 2023. gadā ar reģionālo remigrācijas koordinatoru atbalstu Latvijā ir atgriezušies 909 cilvēki, kas ir par 256 cilvēkiem jeb 33% vairāk nekā gadu iepriekš. Kopā kopš 2018. gada, kad tika izveidots reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkls, Latvijā ir atgriezušies 4534 cilvēki. Viņš informēja par remigrācijas koordinatoru sniegtajiem pakalpojumiem 2023. gadā un remigrācijas atbalsta pasākumu – atbalstu uzņēmējdarbībai. Šai programmai ir piešķirti 400 000 eiro gadā. 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv