23. maija sēdē Komisijas deputāti uzklausīs Pārresoru koordinācijas centra vadītāju Mārtiņu Krieviņu par Ministru kabineta rīcību un finansējuma piešķiršanu sabiedrības saliedētības pasākumiem 2012. un 2013. gadā.

 

Deputāti Krieviņa kungu uzklausīs divos jautājumos:

 

1)   sabiedrības saliedētības (integrācijas) pasākumi Nacionālajā attīstības plānā,

2)    par Ministru kabineta tālāko rīcību ar valsts pārvaldes institūciju, NVO un sociālo partneru integrētu pasākumu piedāvājumiem.

Sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 16. maijā, tikās ar Latvijas ebreju organizāciju pārstāvjiem. Mērķis – pārrunāt sadarbības iespējas saliedētai sabiedrībai, problēmas un perspektīvas. Tikšanās iniciatore bija deputāte Irina Cvetkova.

 

Sēdē piedalījās Rīgas ebreju kopienas izpilddirektore Gita Umanovska, muzeja „Ebreji Latvija” direktors Iļja Ļenskis, biedrības „Kultūras un atbalsta centrs – ICEJ Latvija” pārstāve Ilze Saulīte un biedrības „Ebreju draugi” vadītāja Daiga Zvaigznīte.

Tradicionālajā Saeimas un Nevalstisko organizāciju (NVO) forumā, kas norisināsies Saeimas namā pirmdien, 14. maijā, uzmanības centrā būs Sabiedrības saliedētības jautājumi. Viena no trim paralēlajām darba sesijām ir „Sabiedrības saliedētība un sabiedrības līdzdalības veicināšana”.

 

Saliedēta un iekļaujoša sabiedrība ir svarīgs priekšnoteikums Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un attīstībai. Ir jāapzinās, ka mēs nedzīvojam svešās un dažādās pasaulēs, bet valstī, kurai vajadzīgs ikviens tās iedzīvotājs neatkarīgi no tautības. Būtisks saliedētas sabiedrības pamats ir kultūra, nacionālā informatīvā telpa un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība.

 

Šodien sēdē Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda direktore, komisijas deputātus iepazīstināja ar fonda darbību – pagājušajā gadā mainīto struktūru, kā arī ar fonda administrētajām programmām.

 

Sēdē piedalījās arī Rafi Haradžanjans, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs, un Normunds Rudēvičs, Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības priekšsēdētājs, Starptautiskās Romu savienības viceprezidents. Mazākumtautību pārstāvji izteica rosinājumu Sabiedrības integrācijas fonda padomē iekļaut arī mazākumtautību biedrību pārstāvi. A. Bauere uzskata, ka padomes sastāvā vajadzētu būt  mazākumtautību biedrību pārstāvim, taču minēja, ka pēdējā konkursā nebija pieteikusies neviena organizācija.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv