17.oktobrī Sabiedrības saliedētības komisija tikās ar Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu. Tikšanās mērķis bija uzklausīt tiesībsarga biroja ziņojumu par līdzekļu izlietojumu romu integrācijai, kā arī gūt informāciju par tiesībsarga biroja darbību jautājumos, kas skar sabiedrības integrāciju, pilsonību un diasporu. Plašākā diskusija izvērtās par romu integrācijas jautājumu.

 

Sabiedrības saliedētības komisijas 17.oktobra sēdes mērķis ir iepazīstināt deputātus ar informāciju par tiesībsarga biroja darbību jautājumos, kas skar sabiedrības saliedētību un uzklausīt tiesībsarga atzinumu par ES finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu romu integrācijai.

Ievērojot Rīgas domes pārstāvju lūgumu pārcelt uz kādu no nākamajām sēdēm Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas prezentāciju, ir mainīta 10.oktobra sēdes darba kārtība.

Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, atklājot sēdi, norādīja, ka tās mērķis ir gūt priekšstatu par to, kādi pasākumi un sadarbība ar diasporas organizācijām tiek plānota 2013.gadā, jo diasporas jautājums un saiknes stiprināšana ar tautiešiem ārvalstīs ir viens no četriem Sabiedrības saliedētības komisijas darbības pamatvirzieniem. Ar diasporas jautājumiem nodarbojas vairākas ministrijas un svarīgi ir nodrošināt labu savstarpēju sadarbību un koordinēšanu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv