Komisijas 23. maija sēdes sarunu temati bija Valsts pārvaldes institūciju sniegtie priekšlikumi sabiedrības saliedētībai, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas stiprināšanai un Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam, kas ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā.

 

23. maija sēdē Komisijas deputāti uzklausīs Pārresoru koordinācijas centra vadītāju Mārtiņu Krieviņu par Ministru kabineta rīcību un finansējuma piešķiršanu sabiedrības saliedētības pasākumiem 2012. un 2013. gadā.

 

Deputāti Krieviņa kungu uzklausīs divos jautājumos:

 

1)   sabiedrības saliedētības (integrācijas) pasākumi Nacionālajā attīstības plānā,

2)    par Ministru kabineta tālāko rīcību ar valsts pārvaldes institūciju, NVO un sociālo partneru integrētu pasākumu piedāvājumiem.

Sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 16. maijā, tikās ar Latvijas ebreju organizāciju pārstāvjiem. Mērķis – pārrunāt sadarbības iespējas saliedētai sabiedrībai, problēmas un perspektīvas. Tikšanās iniciatore bija deputāte Irina Cvetkova.

 

Sēdē piedalījās Rīgas ebreju kopienas izpilddirektore Gita Umanovska, muzeja „Ebreji Latvija” direktors Iļja Ļenskis, biedrības „Kultūras un atbalsta centrs – ICEJ Latvija” pārstāve Ilze Saulīte un biedrības „Ebreju draugi” vadītāja Daiga Zvaigznīte.

Tradicionālajā Saeimas un Nevalstisko organizāciju (NVO) forumā, kas norisināsies Saeimas namā pirmdien, 14. maijā, uzmanības centrā būs Sabiedrības saliedētības jautājumi. Viena no trim paralēlajām darba sesijām ir „Sabiedrības saliedētība un sabiedrības līdzdalības veicināšana”.

 

Saliedēta un iekļaujoša sabiedrība ir svarīgs priekšnoteikums Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un attīstībai. Ir jāapzinās, ka mēs nedzīvojam svešās un dažādās pasaulēs, bet valstī, kurai vajadzīgs ikviens tās iedzīvotājs neatkarīgi no tautības. Būtisks saliedētas sabiedrības pamats ir kultūra, nacionālā informatīvā telpa un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv