Ievērojot Rīgas domes pārstāvju lūgumu pārcelt uz kādu no nākamajām sēdēm Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas prezentāciju, ir mainīta 10.oktobra sēdes darba kārtība.

Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, atklājot sēdi, norādīja, ka tās mērķis ir gūt priekšstatu par to, kādi pasākumi un sadarbība ar diasporas organizācijām tiek plānota 2013.gadā, jo diasporas jautājums un saiknes stiprināšana ar tautiešiem ārvalstīs ir viens no četriem Sabiedrības saliedētības komisijas darbības pamatvirzieniem. Ar diasporas jautājumiem nodarbojas vairākas ministrijas un svarīgi ir nodrošināt labu savstarpēju sadarbību un koordinēšanu.

Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas Naturalizācijas jautājumu darba grupa ir izstrādājusi sākuma ziņojumu par naturalizācijas procesa pilnveidošanas iespējām Latvijā, iezīmējot savu skatījumu uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Sākuma ziņojuma mērķis ir pilnveidot pilsonības piešķiršanas procesu, uzlabot informācijas par naturalizācijas procesu pieejamību un veicināt naturalizācijas kandidātu zināšanas par Latviju.

Sabiedrības saliedētības komisijas sēde 3.oktobrī tiks veltīta diasporas jautājumiem ar mērķi komisijas deputātiem sniegt aptverošu priekšstatu par to, ko dažādas ministrijas un resori dara, lai stiprinātu Latvijas saikni ar diasporu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv