30.janvārī komisijas deputāti sēdē apspriedīs 2013.gada vasarā plānoto latviešu diasporas konferenci un runās arī par citiem pasākumiem, kas saistīti ar saiknes stiprināšanu ar tautiešiem ārzemēs.

Diasporas jautājums un saiknes stiprināšana ar tautiešiem ārvalstīs ir viens no četriem Sabiedrības saliedētības komisijas darbības pamatvirzieniem. Komisijas deputāti jau 2012.gada oktobrī iepazinās ar galvenajām problēmām diasporas jautājumā, kā arī konsultējās ar ekspertiem par iespējamajiem risinājumiem un secināja, ka galvenais uzsvars disaporas jautājumā ir ilgtspējīga jautājumu koordinācija un sadarbība starp atbildīgajām institūcijām.

Vai cilvēks, kura etniskie senči ir libānieši var būt latvietis? Kas to noteiks? Vai tautības ieraksts pasē stiprinās mūsu etnisko identitāti?

Par jēdzienu – tautība, nacionalitāte atšķirīgajām izpratnēm sabiedrības integrācijas un nacionālās identitātes politikā 23.janvārī diskutēja Saeimas Saliedētības komisija. Uz sēdi bija uzaicināti arī Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta un Sociālo zinātņu fakultātes pārstāvji - Inese Runce,Leo Dribins un Juris Rozenvalds, kuri kopā ar komisijas deputātiem aktīvi diskutēja par vairākām lielām jautājumu grupām:

1) atšķirībām starp etnisko un nacionālo identitāti;
2) vai ļaut rakstīt pasē cilvēku etnisko izcelsmi (tautību)?
3) vai/kā valstij pārliecināties, ka cilvēks norāda savu "īsto" tautību?

 

Pilnu Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēdes stenogrammu un ierakstu meklēt portālā politika.lv  http://politika.lv/article/vai-libanis-var-but-latvietis

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Socioloģijas un kultūrizglītības asociāciju 25.janvārī rīkoja konkursu  „ Latvijas Kultūras kanons 21.gs.jaunietim ”, kurā piedalījās Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēni un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni.

 

 

25. janvārī notika konkursa fināls jeb konkursa otrā kārta, kurā piedalījās 16 labākās komandas no visiem Latvijas novadiem. Katrā komandā trīs cilvēki.

Konkursa finālā dalībnieki septiņās  minūtēs demonstrēja sagatavotās  prezentācijas, kuras rādīja ekspertu komisijai savus priekšstatus par Latvijas kultūras vērtībām, demonstrēja prasmes informēt par savām vērtībām citu valstu un  kultūru cilvēkus, prezentēja  idejas, kā kultūras sasniegumus pārvērst kultūras produktā ar augstu pievienoto vērtību.

Komisijas deputāti secinājuši, ka pastāv dažādas jēdzienu izpratnes sabiedrības integrācijas un nacionālās identitātes politikā Latvijā. Piemēram, šobrīd diskusijās par tautību, etniskajiem un nacionālajiem jautājumiem vērojama pēc būtības atšķirīga jēdziena „tautība” izpratne.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv