12.decembrī komisijas deputāti spriedīs par Latvijā ilgstoši dzīvojošu ārzemnieku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un kultūrvidē. Deputāti  iepazīsies ar citu valstu pilsoņu pieredzi jautājumā par to – Vai viegli Latvijā būt ārzemniekam?

Edgars  Skreija, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība

Uzskata, ka jautājums ir politizēts un tas būtu jāskata pārrunu ceļā. Likumprojektu vajadzētu attiecināt tikai uz Latvijas pilsoņiem līdz 17.07.1940. Jautājums kopumā jāskata no Latvijas valsts interesēm.

Lai noskaidrotu Latvijas nepilsoņu attieksmi pret Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā un faktorus, kas veicina vai kavē izvēli kļūt par Latvijas pilsoņiem, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija iepazinās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pētījumu par Latvijas pilsonības iegūšanas veicinošajiem un kavējošiem faktoriem.

5.decembra sēdē komisijas deputāti iepazīsies ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Naturalizācijas parvaldes pētījumu par Latvijas pilsonības iegūšanas veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas nepilsoņu attieksmi pret pilsonības iegūšanu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv