20.martā komisijas deputāti apmeklēja Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolu, lai pārliecinātos par 2012.gadā ieviestās bilingvālās mācību programmas pozitīvo ietekmi uz sabiedrības saliedētību.

Komisijas deputāti tikās ar skolas direktori, mācībspēkiem, skolēnu vecākiem un pašiem skolēniem.

Vecāki pauda lielu apmierinātību ar jaunieviesto programmu, kas ļauj krievu un latviešu bērniem mācīties vienā klasē. Pamatpriekšmeti līdz trešajai klasei notiek atsevišķi un pēc trešās klases šīs mācībstundas notiek kopā, lai devītās klases beigās skolēni saņemtu diplomu par pamatizglītību, kas iegūta latviešu valodā.

Skolēni sacīja, ka ir priecīgi par iespēju mācīties jauktā vidē, kas stimulē apgūt otru valodu un rada interesi par to.  Tas māca iecietību, saprati un saliedē. Skolēni pāris mēnešu laikā spēj iemācīties valodu tādā līmenī, lai spētu brīvi komunicēt un nejustu valodas lietošanas barjeru.  Savstarpējās attiecībās valda draudzība un sapratne.

Bilingvālajās klasēs mācās skolēni arī no izteikti latviskām ģimenēm, kas ļauj bērnam iemācīties krievu valodu ļoti labā līmenī, savukārt bērni no krievu ģimenēm labprāt komunicē latviešu valodā un tiecas pāriet uz latviešu grupām.

 

 

Skolas direktore Vaclava Pluča sacīja, ka bilingvālajās klasēs neeksistē nacionālo jautājumu problēmas, skolēni jūtas vienoti. Direktore cer, ka šāda tipa programmas kļūs populāras arī citās skolās un ir gatava ar iegūto pieredzi dalīties, jo skolēni ir lieli ieguvēji un vecāki ir vienisprātis, ka šāda programma ir ļoti laba izvēle.

Skolas direktore minēja, ka projekta sākumā nācās saskarties ar problēmu, kad trūka tehnisko līdzekļu, piemēram, interaktīvās tāfeles, taču nekādu nepārvaramu problēmu šādas programmas izveidošanā nesaskata.

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola ir specializēta hokeja un daiļslidošanas skola, kurā no 2012. gada septembra ir klase, kurā kopīgi mācās latviešu un krievu bērni. Precīzāk, daļa bērnu mācību vielu apgūst tikai latviešu valodā, citi bilingvāli (latviski un krieviski).

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv