Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā būs klase, kurā kopīgi mācīsies latviešu un krievu bērni. Formāli korektāk izsakoties, daļa bērnu mācību vielu apgūs tikai latviešu valodā, citi – bilingvāli (latviski un krieviski). Latviešu un mazākumtautību bērni jau no pirmās klasītes mācīsies un sadarbosies kopīgi.

 

Piektdien, 1. jūnijā SSK priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis un deputāts Einārs Cilinskis viesojās S. Žoltoka vidusskolā, lai sarunā ar pedagogiem un bērnu vecākiem tuvāk iepazītos ar paredzēto mācību jaunievedumu.

Latviešu un krievu kultūru mijiedarbība ir būtisks faktors, lai veicinātu sabiedrības saliedētību, uzsvēra Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti trešdien, 30.maijā, tiekoties ar Latvijas krievu organizāciju pārstāvjiem.

 

„Kāds ir Latvijas krievu etniskās un valstiskās identitātes pašnovērtējums? Latvijas sabiedrībai un politiķiem nav pietiekama priekšstata, lai atbildētu uz šo jautājumu,” tā situāciju raksturo komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis. „Manuprāt, Latvijas krieviem pašiem nav vienota priekšstata par šo jautājumu. Pagaidām tajā valda stereotipi un virspusēji priekšstati, tāpēc nepieciešams uzklausīt Latvijas krievu organizāciju pārstāvjus,” tā I.Latkovskis.

 

Lai diskutētu par Latvijas krievu organizāciju lomu sabiedrības saliedētībā, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti trešdien, 30.maijā, tiksies ar Latvijas krievu organizāciju pārstāvjiem.

 

„Kāds ir Latvijas krievu etniskās un valstiskās identitātes pašnovērtējums? Latvijas sabiedrībai un politiķiem nav pietiekama priekšstata, lai atbildētu uz šo jautājumu,” tā situāciju raksturo komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis. „Manuprāt, Latvijas krieviem pašiem nav vienota priekšstata par šiem jautājumiem. Šajā jautājumā pagaidām valda stereotipi un virspusēji priekšstati.”

Komisijas 23. maija sēdes sarunu temati bija Valsts pārvaldes institūciju sniegtie priekšlikumi sabiedrības saliedētībai, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas stiprināšanai un Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam, kas ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv