„Politiķu uzdevums ir sadarbībā ar ekspertiem radīt stabilu, bet vienlaicīgi arī dinamisku un modernu Kultūras kanona sistēmu. Kultūras kanonam jākļūst par ietekmīgu instrumentu valsts kultūras, izglītības, sabiedrības saliedētības un Latvijas tēla veidošanā,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.

Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti  izskatīšanai Saeimā nolēma virzīt komisijas darba grupā izstrādāto likumprojektu, paredzot valsts atbalstu tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri Otrā pasaules kara laikā tika mobilizēti karojošo valstu militārajos formējumos.

Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas Naturalizācijas jautājumu darba grupa ir izstrādājusi sākuma ziņojumu par naturalizācijas procesa pilnveidošanas iespējām Latvijā, iezīmējot savu skatījumu uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Turpinot darbu pie topošā likumprojekta 14.novembra sēdē Sabiedrības saliedētības komisija sprieda par likumprojekta - Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusa iespējamām versijām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv