Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti  izskatīšanai Saeimā nolēma virzīt komisijas darba grupā izstrādāto likumprojektu, paredzot valsts atbalstu tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri Otrā pasaules kara laikā tika mobilizēti karojošo valstu militārajos formējumos.

 

Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas iniciatīvu veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret abās frontes pusēs karojušajiem Otrā pasaules kara karavīriem.

Likumprojekts skaidro, kādas personas atzīstamas par Otrajā pasaules karā mobilizētām.

Saskaņā ar piedāvāto likumprojekta redakciju bijušajiem karavīriem valsts garantē atvieglojumus nodokļu un nodevu maksāšanā, kā arī nodrošina bezmaksas medicīnisko aprūpi, sociālo rehabilitāciju un atvieglojumus sabiedriskā transporta izmantošanā.

Tāpat Otrajā pasaules karā mobilizētajām personām no Aizsardzības ministrijas budžeta plānots izmaksāt ikmēneša pabalstu. Pašvaldības varēs lemt par papildu sociālo garantiju noteikšanu Otrajā pasaules karā mobilizētajām personām un sava budžeta ietvaros piešķirt viņām atvieglojumus atsevišķu nodokļu un nodevu maksāšanā.

Tuvākajā laikā tiks veikti aprēķini, cik lieli līdzekļi no valsts budžeta būs nepieciešami likuma normu īstenošanai.

Komisijas deputāti bija vienisprātis, ka par atbildīgo komisiju likumprojekta turpmākai virzībai Saeimā būtu jānosaka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.

Par likumprojekta „Par Otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu” virzību izskatīšanai Saeimā Sabiedrības saliedētības komisijas šodienas sēdē balsoja astoņi deputāti, bet seši komisijas locekļi atturējās.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv