Sesijas laikā notikušas 14 sēdes un viena kopsēde ar Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju.

Komisijas deputāti 19.decembra sēdē iepazinās ar Nacionālā integrācijas centra darbību.

Naconālais integrācijas centrs ir trešo valstu valstspiederīgo integrāciju atbalstošs un veicinošs projekts, kas kalpo kā  galvenais kontaktpunkts imigrantiem un kā centrālā koordinējošā institūcija integrācijas procesā iesaistītajām pusēm.

Lai noskaidrotu, ar kādām grūtībām saskaras Latvijā ilgstoši dzīvojošie ārvalstu pilsoņi, lai pilnvērtīgi iekļautos latviešu vidē un Latvijas kultūrvidē komisija  12.decembra sēdē uzklausīja Latvijā dzīvojoša Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsoņa, Šrilankas pilsoņa, kā arī Vācijas pilsoņa pieredzi, dzīvojot Latvijā.

12.decembrī komisijas deputāti spriedīs par Latvijā ilgstoši dzīvojošu ārzemnieku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un kultūrvidē. Deputāti  iepazīsies ar citu valstu pilsoņu pieredzi jautājumā par to – Vai viegli Latvijā būt ārzemniekam?

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv