Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, atklājot sēdi, norādīja, ka tās mērķis ir gūt priekšstatu par to, kādi pasākumi un sadarbība ar diasporas organizācijām tiek plānota 2013.gadā, jo diasporas jautājums un saiknes stiprināšana ar tautiešiem ārvalstīs ir viens no četriem Sabiedrības saliedētības komisijas darbības pamatvirzieniem. Ar diasporas jautājumiem nodarbojas vairākas ministrijas un svarīgi ir nodrošināt labu savstarpēju sadarbību un koordinēšanu.

Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas Naturalizācijas jautājumu darba grupa ir izstrādājusi sākuma ziņojumu par naturalizācijas procesa pilnveidošanas iespējām Latvijā, iezīmējot savu skatījumu uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Sākuma ziņojuma mērķis ir pilnveidot pilsonības piešķiršanas procesu, uzlabot informācijas par naturalizācijas procesu pieejamību un veicināt naturalizācijas kandidātu zināšanas par Latviju.

Sabiedrības saliedētības komisijas sēde 3.oktobrī tiks veltīta diasporas jautājumiem ar mērķi komisijas deputātiem sniegt aptverošu priekšstatu par to, ko dažādas ministrijas un resori dara, lai stiprinātu Latvijas saikni ar diasporu.

Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti 26.septembra sēdē iepazinās ar komisijas Naturalizācijas jautājumu darba grupas starpziņojumu par naturalizācijas procesu Latvijā. Lai turpinātu diskusiju, komisija vienojās starpziņojumu publiskot un par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt šī gada 1.decembri. Darba grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta noteikumos „Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība”.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv