Sesijas laikā notikušas 14 sēdes un viena kopsēde ar Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju.

 Uzsākot rudens sesiju, komisija noteica galvenos darbības virzienus, kuriem tika pakārtota komisijas darba kārtība.

  • Kultūras kanons (2 sēdes) 

1) Komisija tikās ar Kultūras ministri Ž.Jaunzemi – Grendi un ministrijas ierēdņiem un uzdeva Kultūras ministrijai līdz 2013.gada 1.februārim sagatavot konceptuālus priekšlikumus Kultūras kanona atjaunināšanas un iedibināšanai.

2) Kanona jautājums izskatīts arī kopsēdē ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju.

  • Naturalizācija un pilsonības prestižs (2 sēdes)

1) Komisijas darba grupa prezentēja sākuma ziņojumu, kura mērķis ir pilnveidot pilsonības piešķiršanas procesu, uzlabot informācijas par naturalizācijas procesu pieejamību un veicināt naturalizācijas kandidātu zināšanas par Latviju.

2) Komisija iepazinās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pētījumu par Latvijas pilsonības iegūšanas veicinošajiem un kavējošiem faktoriem.

  • Otrā pasaules kara veterānu jautājums (4 sēdes) 

1) Izveidota darba grupa, kuras mērķis izstrādāt Saeimas deklarācijas projektu par attieksmi pret Otrā pasaules kara karavīriem un likumprojektu par Otrā pasaules kara karavīru statusu.

2)  Izstrādāts un nodots izskatīšanai Saeimā likumprojekts „Par Otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu”.

3) Komisija rīkoja publiskās debates, lai noskaidrotu karavīru organizāciju viedokli par attieksmi pret Otrā pasaules kara karavīriem.

  • Saikne ar diasporu   

1) Komisija tikās ar atbildīgo ministriju un diasporas organizāciju pārstāvjiem un pārrunāja pasākumus, kas vērsti uz saiknes ar diasporu nodrošināšanu 2013.gadā. 

2) Komisijas priekšsēdētāja regulāra līdzdalība Kultūras ministrijas Diasporas jautājumu darba grupā.

 

Papildus galvenajos darbības virzienos noteiktajam komisija:

 

1) Vērsa Ministru kabineta uzmanību par nepietiekamu sabiedrības saliedētības pasākumu finansēšanu 2013.gadā. Tika panākts, ka tiek piešķirts finansējums vairākiem pasākumiem un arī nākošgad notiks vasaras nometnes Īrijas latviešu bērniem Latvijā, tiks atbalstīta saiknes uzturēšana ar latviešiem ārzemēs, t.sk. kultūras pieejamība diasporā, bērnu apmaiņas programmas starp latviešu un mazākumtautību ģimenēm un citi pasākumi.

2) Uzklausīja Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu par tiesībsarga biroja darbību jautājumos, kas skar sabiedrības saliedētību un iepazinās ar tiesībsarga atzinumu par ES finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu romu integrācijai.

3) Tikās ar Rīgas domes pārstāvjiem un iepazinās ar Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmu un plānotajiem integrācijas pasākumiem.

4)  Uzklausīja vairāku ārzemnieku viedokli par viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un esošajām problēmām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv