30.janvārī komisijas deputāti sēdē apspriedīs 2013.gada vasarā plānoto latviešu diasporas konferenci un runās arī par citiem pasākumiem, kas saistīti ar saiknes stiprināšanu ar tautiešiem ārzemēs.

Diasporas jautājums un saiknes stiprināšana ar tautiešiem ārvalstīs ir viens no četriem Sabiedrības saliedētības komisijas darbības pamatvirzieniem. Komisijas deputāti jau 2012.gada oktobrī iepazinās ar galvenajām problēmām diasporas jautājumā, kā arī konsultējās ar ekspertiem par iespējamajiem risinājumiem un secināja, ka galvenais uzsvars disaporas jautājumā ir ilgtspējīga jautājumu koordinācija un sadarbība starp atbildīgajām institūcijām.

2012.gada decembrī notika starpinstitūciju tikšanās, kurā tika runāts par disapras jautājumiem, iezīmējot arī ikgadējās diasporas konferences iespējamo norisi. Lai turpinātu iesākto darbu konferences organizēšanā Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija uz sēdi aicinājusi Kultūras, Ārlietu, Izglītības un zinātnes ministriju un diasporas organizāciju pārstāvjus.

2013.gadā paredzēti vairāki diasporai veltīti pasākumi, piemēram, Amerikas Latviešu apvienības kongress, Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, nometne diasporas bērniem, skolotāju kursi un konferences, latviešu jauniešu saiets un citi.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv