Šodien, 7. jūnijā, Sabiedrības saliedētības komisijas Naturalizācijas jautājumu darba grupas deputāti Ilmārs Latkovskis, Valdis Liepiņš un Vladimirs Reskājs apmeklēja Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes (PMLP) Rīgas 4. nodaļu, lai iepazītos ar iestādes darba apstākļiem, telpām un naturalizācijas pārbaužu norises gaitu.

 

PMLP Naturalizācijas pārvaldes vadītājs Igors Gorbunovs iepazīstināja komisijas pārstāvjus ar iestādes telpām – klientu pieņemšanas zāli un telpu, kurā notiek pilsonības pretendentu eksāmenācija. Tika runāts par naturalizācijas procesa norises gaitu un uzlabošanas iespējām.

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kuras kompetencē ietilpst personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izdošana, Iedzīvotāju reģistra uzturēšana un valsts migrācijas politikas īstenošana – repatriācijas un patvēruma politikas izstrādāšana un realizēšana, personu tiesiskā statusa noteikšana, naturalizācija u.c.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv