„Nacionālo kultūras biedrību nozīme sabiedrības saliedētībā joprojām nav pienācīgi novērtēta un arī nav pienācīgi īstenota,” – uzskata komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis. SSK 25. aprīļa sēdes uzmanības centrā bija jautājums par Latvijas nacionālo kultūras biedrību lomu sabiedrības saliedētībā. Uz sēdi bija uzaicināti Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas (LNKBA) pārstāvji priekšsēdētāja Rafi Haradžanjana vadībā. Valsts institūciju pārstāvji bija no Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda.

 

Piektdien, 20. aprīlī Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis pēc skolotājas Gaļinas Beluhas uzaicinājuma viesojās Rīgas 10. vidusskolā. Tikšanās bija kā turpinājums sarunas reizei, kad skolēni un skolotāja viesojās Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijā. Rīgas 10. vidusskola ir viena no Rīgas mazākumtautību skolām.

Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis 3. aprīlī piedalījās kultūras pasākumā, ko rīkoja “Starptautiskā Kristiešu vēstniecība Jeruzalemē – Latvija” par godu holokaustā izdzīvojušajiem un lai veicinātu iecietību Latvijā. Runātāji uzsvēra tuvojošiem svētkiem “Pacā”, kas simbolizē brīvību no verdzības, nozīmību. Pazīstamais vijolnieks no Somijas Sergejs Popovs muzikālā priekšnesuma laikā rādīja video ainas, kuras kopā ar savu ģimeni filmējis Austrijā Mauthauzen koncentrācijas nometnē, paskaidrojot, ka visbīstamākā īpašība ir sabiedrības vienaldzība, un mudinot ikvienu indivīdu pieņemt nostāju pret visa veida netaisnības formām.

Šodien Sabiedrības saliedētības komisijas iknedēļas sēdē tika apspriesta un pieņemta provizoriskā darba kārtība pavasara sesijai. Tiek plānots uzklausīt komisijas izveidotās naturalizācijas darba grupas, kuras mērķis ir novērtēt situāciju un sniegt pārskatu komisijai par naturalizācijas gaitu Latvijā, galvenokārt koncentrējot uzmanību uz naturalizācijas pieejamību un kvalitāti, ziņojumu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv