Piektdien, 20. aprīlī Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis pēc skolotājas Gaļinas Beluhas uzaicinājuma viesojās Rīgas 10. vidusskolā. Tikšanās bija kā turpinājums sarunas reizei, kad skolēni un skolotāja viesojās Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijā. Rīgas 10. vidusskola ir viena no Rīgas mazākumtautību skolām.

 

Tikšanās mērķis bija vienkārša saruna, kas tāda arī izvērtās. Skolēni ar deputātu pārrunāja notikumus, kas sabiedrību vienotu Latvijas patriotismā; tāpat sarunu temati bija kultūra; sports; kopīgi jauniešu pasākumi; latviešu un krievu literatūra; ģimenes un skolas nozīme jauniešu attieksmē pret savu valsti; pilsonības jautājums, kas ir aktuāls visupirms pragmātiskā nozīmē.

 

Skolas lielajā zālē bija sapulcējušies vecāko klašu skolēni, tomēr, kā vēlāk izrādījās, arī dažs labs sestklasnieks bija paguvis ierasties savas labās gribas vadīts. “Jaunieši pārsvarā jautāja un izteica savu viedokli latviski. Varbūt kļūdos, bet man šķita, ka viņi to darīja ar zināmu lepnumu – mēs protam, mēs varam, mēs cienām,” norāda I. Latkovskis.

 

Lai arī pēc tikšanās nākas secināt, ka šiem skolēniem, uz Latvijā notiekošo raugoties, ir savs redzes leņķis un ka, iespējams, ne visās mazākumtautību skolās skolēni ar tādu lepnumu un pozitīvismu runā latviski un attiecas pret Latviju, labas sadarbības sākumam ir svarīgi, lai pirmais iespaids būtu labs.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv