Sarkanas un baltas rozes ar sarkanbaltsarkanu un baltu lentu – ar tādiem puķu pušķiem Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti godināja kritušos Latvijas karavīrus Brāļu kapos gan Rīgā, gan Lestenē.

 

„Sarkanbaltsarkanā lenta simbolizē Latviju, bet baltā – karavīru tīro godprātību un sirdsapziņu pret savu Dzimteni,” – tā komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis.

 

“Izlīgums starp latviešu karavīriem būtu ļoti nepieciešams visai Latvijas tautai. Es domāju tos latviešu karavīrus, kuri Otrajā pasaules karā bija spiesti karot viens pret otru zem svešiem karogiem. Etniski tie nav tikai latvieši vien. Tie ir visi Latvijas pilsoņi, kuri tika iesaukti hitleriskā un staļiniskā režīma armijās,” saka Sabiedrības saliedētības komisijas deputāts Ilmārs Latkovskis.

 

„Nacionālo kultūras biedrību nozīme sabiedrības saliedētībā joprojām nav pienācīgi novērtēta un arī nav pienācīgi īstenota,” – uzskata komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis. SSK 25. aprīļa sēdes uzmanības centrā bija jautājums par Latvijas nacionālo kultūras biedrību lomu sabiedrības saliedētībā. Uz sēdi bija uzaicināti Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas (LNKBA) pārstāvji priekšsēdētāja Rafi Haradžanjana vadībā. Valsts institūciju pārstāvji bija no Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda.

 

Piektdien, 20. aprīlī Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis pēc skolotājas Gaļinas Beluhas uzaicinājuma viesojās Rīgas 10. vidusskolā. Tikšanās bija kā turpinājums sarunas reizei, kad skolēni un skolotāja viesojās Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijā. Rīgas 10. vidusskola ir viena no Rīgas mazākumtautību skolām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv