Šodien, 6. jūnijā, Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē deputāti nolēma līdz pavasara sesijas noslēgumam komisijas darba kārtībā iekļaut jautājumu par vienlīdzīgu attieksmi pret Otrā pasaules kara Latvijas karavīriem un jautājumu par Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā veidoto klasi, kurā kopīgi mācīsies latviešu un krievu bērni.

 

Sabiedrības saliedētības pirmspēdējā pavasara sesijas sēdē,  turpinot jau līdzšinējās sēdēs aizsākto diskusiju par Otrā pasaules kara Latvijas karavīriem,  tiks uzklausīti Valsts prezidenta kancelejas pārstāvji par Valsts prezidenta iniciatīvām, lai rastu sapratni un izlīgumu Otrā pasaules kara Latvijas karavīru vidū, kā arī veicinātu sabiedrības vienlīdzīgu attieksmi pret Otrā pasaules kara Latvijas karavīriem, neatkarīgi no armijas, kurā viņi bija spiesti karot. Pēdējā šīs sesijas sēdē deputāti iepazīsies ar S. Žoltoka vidusskolas iniciatīvu veidot klasi, kurā daļa bērnu mācību vielu apgūs tikai latviešu valodā, citi – bilingvāli (latviski un krieviski).

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv