Vakar, 6. jūnijā, Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti Ilmārs Latkovskis un Jānis Upenieks tikās ar Latvijas – Kazahstānas kultūras centra “Suamir” priekšsēdētāju Marziašu Suseju, lai pārrunātu sabiedrības saliedētības jautājumus.

 

Kā izteicās Marzjaša Suseja, kura jau 33 gadus dzīvo Latvijā, nav iespējams runāt par saliedētu sabiedrību valstī, ja katrs domājam tikai par savām personiskajām interesēm: “Piekrītu, ka tās ir sarežģītās vēstures sekas, taču tagad, kad mēs šajā zemē esam Saimnieki ar lielo burtu, latviešiem ir jāmaina sava attieksme no nepārtrauktas aizstāvēšanās un individuālisma uz kopējo interešu apzināšanos.”

 

M. Suseja oponēja idejai par Mazākumtautību dienas ieviešanu Latvijā, kā tas izskanējis iepriekš, paužot viedokli, ka ar daudz plašāku nozīmi Latvijā būtu atzīmējama Etnogrāfijas jeb Etnodiena, kuras būtiskākā atšķirība no mazākumtautību dienas ir visu Latvijā dzīvojošo etnosu pārstāvju dalība, tajā skaitā arī latviešu. Kā uzsvēra Latvijas – Kazahstānas kultūras centra “Suamir” priekšsēdētāja, katrā Latvijas mazākumtautību biedrībā jābūt ne vien konkrētās kopienas pārstāvjiem, bet arī latviešiem, jo tikai tā var veicināt saliedētību.

 

Latvijas – Kazahstānas kultūras centrs “Suamir” dibināts 2011. gadā, un pašlaik tajā ir 10 locekļi – ne vien kazahi, bet arī latvieši.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv