SSK priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis Viļņā šodien tikās ar Lietuvas Seima deputātu Mindaugu Basti. Tikšanās laikā kaimiņvalstu deputāti pārrunāja sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumus abās valstīs.

 

M. Bastis Lietuvas Seimā darbojas Jaunatnes un sporta lietu komisijā, kuras darbs cieši saistīts ar sabiedrības integrācijas jautājumiem. M. Bastis uzsvēra, ka sabiedrības integrācijā un patriotisma veicināšanā izšķirošā nozīme ir jauniešu kopdarbībai dažādos pasākumos, kā arī patriotiski aizraujošiem piemēriem. Kā vienu no tādiem piemēriem M. Bastis minēja Kauņas „Žalgiris” basketbola komandu. Tāpat arī patriotiskas filmas ir pozitīvi mainījušas lietuviešu jauniešu attieksmi pret nacionālo armiju.

 

Sarunas gaitā tika skarts arī jautājums par attiecībām ar nacionālajām minoritātēm. Lietuvā, atšķirībā no Latvijas, nav tik saasināta krievvalodīgo problēma. Toties daudz problemātiskāks ir poļu minoritātes jautājums.

 

Lietuviešiem ne mazāk svarīgs jautājums kā latviešiem ir arī attiecības ar diasporu. M. Bastis izklāstīja lietuviešu kolēģu pieredzi šajā jautājumā.

 

Sarunas gaitā abi parlamentu pārstāvji nonāca pie secinājuma, ka joprojām mums ir plašas attīstības iespējas Baltijas valstu sadarbības jomā. Aktuāls ir baltu saliedētības jautājums, un šajā jomā tiek darīts ļoti maz.

 

M. Bastis ir aktīvs Lietuvas Seima sporta komandu dalībnieks. Lietuvas parlamentārieši ar draudzīgu “rūgtumiņu” atceras neseno zaudējumu Latvijas parlamentāriem futbola spēlē. Tagad lietuvieši grib revanšēties basketbolā.

 

Taču skaidrs, ka neskatoties uz futbola vai basketbola spēļu rezultātiem, no tādas sadarbības ieguvējas ir abas puses. Tas attiecas arī uz visām citām sadarbības jomām starp Latvijas un Lietuvas parlamentāriešiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv