„Nacionālo kultūras biedrību nozīme sabiedrības saliedētībā joprojām nav pienācīgi novērtēta un arī nav pienācīgi īstenota,” – uzskata komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis. SSK 25. aprīļa sēdes uzmanības centrā bija jautājums par Latvijas nacionālo kultūras biedrību lomu sabiedrības saliedētībā. Uz sēdi bija uzaicināti Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas (LNKBA) pārstāvji priekšsēdētāja Rafi Haradžanjana vadībā. Valsts institūciju pārstāvji bija no Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda.

 

Secinājumi par LNKBA un valsts institūciju, kas nodarbojas ar sabiedrības integrāciju, galvenajām problēmām.

 

  1. LNKBA vadībā norāda uz valsts institūciju dažādu izsludināto integrācijas projektu vienotas koordinācijas un informācijas trūkumu;
  2. Teorētiski LNKBA varētu iegūt lielāku finansējumu integrācijas projektiem, taču dažādu apstākļu dēļ projektu konkursos nepiedalās vai arī pieteiktie projekti neiegūst finansējumu;
  3. LNKBA vadība uzskata, ka asociācija pārstāv visu Latvijas nacionālo kultūru spektra daudzveidību. Taču daudzas nacionālās kultūras biedrības neietilpst LNKBA sastāvā;
  4. Slokas ielas ēka, kurā patlaban mitinās LNKBA, ir sliktā stāvoklī. Akūti nepieciešami līdzekļi tās remontam.

 

„Lai gan komisija nevar un negrib neko nedz uzspiest, nedz lobēt, mēs noteikti redzam ceļus, kā uzlabot nacionālo kultūras biedrību un valsts institūciju sadarbību. Tie ir gan organizatoriski jautājumi, gan, iespējams, arī likumdošanas iniciatīvas” – secina komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis.

 

Pavasara sesijas laikā SSK darba kārtībā vēl ir plānotas tikšanās ar SIF, kā arī ar krievu, ebreju un vāciešu biedrību pārstāvjiem. Par nacionālajām kultūras biedrībām tiks runāts arī NVO forumā 14. maijā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv