Šodien Sabiedrības saliedētības komisijas iknedēļas sēdē tika apspriesta un pieņemta provizoriskā darba kārtība pavasara sesijai. Tiek plānots uzklausīt komisijas izveidotās naturalizācijas darba grupas, kuras mērķis ir novērtēt situāciju un sniegt pārskatu komisijai par naturalizācijas gaitu Latvijā, galvenokārt koncentrējot uzmanību uz naturalizācijas pieejamību un kvalitāti, ziņojumu.

 

Tāpat paredzēts, ka komisijas deputāti tiksies ar Valsts valodas centra un Latviešu valodas aģentūras pārstāvjiem; Pareizticīgo un Vecticībnieku baznīcas pārstāvjiem, lai runātu par katras konkrētās baznīcas lomu sabiedrības saliedētības procesā. Deputāti darba kārtībā iekļāva vēsturiskās atmiņas konfrontācijas mazināšanu, diasporas jautājumu, tikšanos ar Sabiedrības integrācijas fonda vadību; plānots noklausīties deputāta Ainara Latkovska ziņojumu par valsts institūcijām, kas nodarbojas ar sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumiem, kā arī izskatīt Nacionālās attīstības plāna projektu no sabiedrības saliedētības aspekta. Paredzēts iepazīties ar Latvijas kultūrvēsturiski trīs lielāko mazākumtautību grupu pārstāvjiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv