Lai mazinātu vēsturisko atmiņu konfrontāciju sabiedrībā, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis pirmdien, 18.jūnijā, deputātiem nosūtījis vēstuli, aicinot uz vienlīdzīgu attieksmi pret Otrā pasaules kara veterāniem.

 

Komisija sadarbībā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu jautājumu par vienlīdzīgas attieksmes pret Otrā pasaules kara veterāniem veicināšanu cenšas uzturēt aktuālu ne vien politiķu vidū, bet arī sabiedrībā kopumā. Vēstulē deputāti aicināti jo īpaši atbildīgi izvērtēt savas darbības – vai tās nepakļauj destruktīvam riskam jau aizsāktās Valsts prezidenta un Sabiedrības saliedētības komisijas iniciatīvas.

 

„Vēlme panākt vienlīdzīgu attieksmi pret Otrā pasaules kara veterāniem ir visai sabiedrībai nozīmīga iniciatīva, kas savu mērķi var sasniegt tikai tad, ja spēsim rast sapratni un sadarbību visplašākajā mērogā – nevalstiskās organizācijas, Valsts prezidents, politiķi, plašsaziņas līdzekļi. Tas ir mērķis, kas mums kā politiķiem prasa pacelties pāri partejiskās konjunktūras interesēm,” uzsver I. Latkovskis.

 

Sabiedrības saliedētības komisija 13. jūnija sēdē iepazinās ar Valsts prezidenta aktivitātēm, kas vērstas uz vienlīdzīgas attieksmes panākšanu pret Otrā pasaules kara abās frontes pusēs karojušajiem Latvijas valsts piederīgajiem karavīriem. Komisija nolēma atbalstīt Valsts prezidenta Andra Bērziņa Labas gribas sarunas, kuru mērķis ir rast izlīgumu starp Otrā pasaules kara veterāniem, izsakot priekšlikumu rīkot regulāras konsultācijas par notikumu virzību un sadarbības iespējām. Komisija vienojās aicināt visas Saeimas frakcijas un pie frakcijām nepiederošos deputātus atbalstīt šo iniciatīvu kā svarīgu sabiedrības saliedētības faktoru.

 

Iepazīties ar vēstuli iespējams šeit: http://saliedetiba.saeima.lv/dokumenti/175-par-sabiedribas-saliedetibas-komisijas-pazinojumu-par-vienlidzigas-attieksmes-pret-otra-pasaules-kara-veteraniem-veicinasanu

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv