Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē šodien, 20. jūnijā, tika runāts par par Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā jaunveidojamo bilingvālās apmācības klasi.

 

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā, kas ir specializēta hokeja un daiļslidošanas skola, no šī gada septembra būs klase, kurā kopīgi mācīsies latviešu un krievu bērni. Precīzāk, daļa bērnu mācību vielu apgūs tikai latviešu valodā, citi līdz trešajai klasei – bilingvāli (latviski un krieviski). Latviešu un mazākumtautību bērni jau no pirmās klases mācīsies un sadarbosies kopīgi.

 

S. Žoltoka vidusskolā, kas agrāk bijusi divplūsmu skola, pašlaik mācās arī vairāki bērni no latviešu ģimenēm. Latviešus sūtīt savus bērnus mācīties šajā skolā motivē hokeja un daiļslidošanas specializācija un ģeogrāfiskais novietojums, taču, kā uzsvēra jaunveidojamās klases skolnieces Kristīnes Losas mamma, meitai būs iespēja mācīties krievu valodu jau no pirmās klases, atšķirībā no citām vispārizglītojošām skolām, kur krievu valodu apgūst no 5. klases.

 

S. Žoltoka skolas iniciatīva saistās ar jaunām cerībām sabiedrības integrācijā. Līdz šim tieši sports ir viena no veiksmīgākajām sabiedrības integrācijas jomām. Taču, lai gan skolā ir kvalificēti speciālisti ar pamatīgu starpnacionālās sadarbības pieredzi, par jauno modeli pagaidām var spriest tikai teorētiski. Skolas pārstāvji uzskata, ka pirmos rezultātus varēs redzēt jau pirmā mācību gada noslēgumā, taču pirmie būtiskie rādītāji, kas parādīs šī jaunieveduma dzīvotspēju, ietekmi uz sabiedrības saliedētību un izglītības kvalitāti, būs 3. klašu valsts pārbaudes darbi.

 

Sēdē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta Vispārīgās izglītības nodaļas vecākā referente Olita Arkle, IZM ministra ārštata padomniece sabiedrības integrācijas jautājumos Liesma Ose, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Modra Jansone, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas direktore Vaclava Pluča, Rīgas Sergeja Žoltoka 1.klases audzinātāja Māra Bidere, 1.klases skolnieces Kristīnes Losas mamma Linda Šendo.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv