Šodien, 27. februārī, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti, Saeimas komisiju atvērto durvju dienas ietvaros, tikās ar nevaldības organizāciju pārstāvjiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma patvērumu ir atraduši Latvijā. Sēdē piedalījās Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolotājas un atbalsta personāls, koordinatori, kas sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas reģionos. Sēdes gaitā tika pārrunāti aktuālie Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšanās Latvijā jautājumi un esošās problēmas. Sēdes izskaņā komisijas deputāti uzklausīja nevaldības organizāciju viedokli par sadarbības uzlabošanu ar komisiju. 

Komisiju atvērto durvju diena ir lieliska iespēja nevaldības organizācijām un likumdevējiem nepastarpināt izrunāt aktuālos jautājumus un paplašināt savstarpējo sadarbību.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

 

Šodien, 21. februārī, komisija uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja Zigmāra Erta informāciju par aktuālo situāciju remigrācijas veicināšanas un atbalsta pasākumu nodrošināšanā.

Ministrijas pārstāvis skaidroja, ka 2023. gadā ar reģionālo remigrācijas koordinatoru atbalstu Latvijā ir atgriezušies 909 cilvēki, kas ir par 256 cilvēkiem jeb 33% vairāk nekā gadu iepriekš. Kopā kopš 2018. gada, kad tika izveidots reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkls, Latvijā ir atgriezušies 4534 cilvēki. Viņš informēja par remigrācijas koordinatoru sniegtajiem pakalpojumiem 2023. gadā un remigrācijas atbalsta pasākumu – atbalstu uzņēmējdarbībai. Šai programmai ir piešķirti 400 000 eiro gadā. 

Saeima ceturtdien, 15.februārī, pieņēma likumu, ar kuru par Latvijas pilsoni atzīst ukraiņu sportisti Jevu Bilokrinicku (Yeva Bilokrynytska).

Kopš 2021.gada J.Bilokrinicka pārstāv Latviju Eiropas čempionātā junioriem un citās starptautiskās sacensībās, apbalvota kā labākā Latvijas iejādes sportiste junioru kategorijā. Sportiste savu nākotni saista ar Latviju un vēlas pārstāvēt mūsu valsti 2028.gada vasaras olimpiskajās spēlēs Losandželosā un citās sacensībās.

No 2023.gada J.Bilokrinicka vairs nevar pārstāvēt Latviju starptautiski, jo sportistei ir jābūt mūsu valsts pilsonei. Ņemot vērā J.Bilokrinickas sportiskos sasniegumus un valsts tēla atpazīstamības popularizēšanu pasaulē, kā arī izvērtējot individuālos apstākļus, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija sagatavoja likumprojektu par sportistes uzņemšanu Latvijas pilsonībā, norāda komisijas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Saeimas Preses dienests

Foto: Latvian Equestrian Federation Official 

Šodien, 14. februārī, komisija uzklausīja un pieņēma zināšanai Kultūras ministrijas pārstāvju informāciju par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna 2024.-2027. gadam sagatavošanu un tajā ietvertajiem pasākumiem Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam ieviešanai.

Plāna mērķis ir nodrošināt pamatnostādnēs izvirzīto uzdevumu izpildi, tādējādi sekmējot nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību.

Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce un KM Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne, prezentējot plāna tapšanu, akcentēja galvenos izaicinājumus, kas ir šobrīd un ko ar plāna pasākumiem nākotnē jāmēģina mazināt, kā galveno polarizācijas līniju Latvijas sabiedrībā norādot sociālo atmiņu un ģeopolitiku. Būtisks šķērslis pilsoniskajai līdzdalībai ir arī iedzīvotāju līdzdalības iespēju nevienlīdzība. J. Šaicāne atzīmēja, ka 2022. gadā Latvijā uzticēšanās līmenis valsts pārvaldes institūcijām bija ļoti zems - tikai 34 %. Eiropas Savienībā vidēji šis rādītājs ir 50 %, pašvaldību institūcijām – 42 %, bet OECD valstīs pašvaldībām uzticas vidēji 46,9 %. Ministrijas pārstāve arī norādīja, ka Krievija ir aktīvi iesaistījusies “maigās varas” stiprināšanā Latvijā un tas arī ietekmējot šos rādītājus.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv