Trešdien, 16. septembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja informāciju par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam tapšanas gaitu. Kultūra ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta pārstāves Jeļena Šaicāne un Anita Kleinberga informēja, ka pēc apmēram gadu ilga darba pamatnostādnes ir gandrīz pabeigtas un tuvākajā laikā Ministru kabinets varētu lemt par to apstiprināšanu. Šis politikas plānošanas dokuments nomainīs Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.- 2018. gadam.

Pamatnostādņu izstrādes process aizsākās 2019. gada jūlijā, kad tika izveidota darba grupa to izstrādei. Šajā laikā visos Latvijas reģionos ir notikuši ministrijas organizēti diskusiju cikli gan par saliedētas sabiedrības aspektiem, gan diskusijas par pamatnostādņu projektu. Pamatnostādnes veidotas, par pamatu ņemot gan nacionāla līmeņa indikatorus no Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam, gan izmantojot ES līmenī izstrādātos saliedētas sabiedrības indikatorus.

Trešdien, 9. septembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, atsākot Saeimas rudens sesiju, uzklausīja Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārstāvju informāciju par fonda darbību un aktualitātēm.

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins sēdes sākumā norādīja, ka fonds ilgstoši ir bijis komisijas redzeslokā, diskutējot par SIF darbības regulējuma maiņu un vietu institucionālajā sistēmā, tā finansējumu. Pēdējā gada laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas fonda darbībā - mainījusies fonda struktūra un SIF ir jauna vadība, fonds ir pārgājis jaunās telpās, tāpēc komisijas locekļiem būs interesenti saņemt nepastarpinātu informāciju no fonda vadības par šīm izmaiņām.

Šodien, 18. jūnijā, īsā komisijas sēdē ar klātesošo deputātu vienbalsīgu atbalstu par Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretāri tika ievēlēta Saeimas frakcijas “Attīstībai/Par!” pārstāve Inese Voika. Izmaiņas komisijas vadības sastāvā notika, jo no amata atkāpās esošais sekretārs Armands Krauze (ZZS).

Trešdien, 17. jūnijā, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvju informāciju par Latvijas pilsonības iegūšanas procesa aktualitātēm. Pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļas vadītāja vietniece Zane Zeimule informēja, kā norit naturalizācijas process COVID-19 pandēmijas laikā, kā tika organizēts iestādes darbs ārkārtējās situācijas apstākļos un kādas izmaiņas plānojas pēc tās atcelšanas.

PMPL pārstāve informēja deputātus par izmaiņām naturalizācijas eksāmenu pieņemšanas un svinīgā solījuma došanas procedūrās, kas šobrīd tiek organizētas samazinātās grupās, ievērojot distanci un ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas. Sākoties pandēmijai, pēc ārkārtējās situācijas ieviešanas, uz laiku tika apturēta naturalizācijas pieteikumu pieņemšana klātienē. Šobrīd dokumenti pēc iepriekšēja pieraksta atkal tiek pieņemti klātienē, notiek valodas prasmes pārbaudes un iestāde neredz nepieciešamību pēc plašākām procedūras pārmaiņām, piemēram, ieviešot drošu attālinātu eksaminēšanu.

Latvijas pilsonībā līdz š. g. 31. maijam uzņemtas 383 personas, kopumā saglabājoties pēdējos gados esošajai naturalizācijas kārtībā pilsonībā uzņemto personu skaita dinamikai.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv