Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

1. Par komisijas darbu rudens sesijā. (6.septembris)

2. Plānojamais budžets sabiedrības integrācijas pasākumiem 2018.gadā. Par Konceptuālā ziņojuma “Par priekšlikumiem par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā” izstrādi (Kultūras ministrijas prezentācija). Par Sabiedrības integrācijas politikas plāna 2019.-2025.gadam projekta izstrādes gaitu.  (13.septembris)

3. Par likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem” (Nr: 1023/Lp12). Par Latvijas un trešo valstu dubultpilsoņiem. (20.septembris)         

4. Esošā situācija patvēruma meklētāju uzņemšanā. PMIC “Mucenieki” apmeklējums. Izbraukuma sēde. (11.oktobris)

5. Diasporas aktualitātes. Tikšanās ar ELA pārstāvjiem. (25.oktobris)

6. NVO fonda atbalsts pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā, NVO finansējuma problemātika.

7. Par imigrācijas politikas konceptuālā ziņojuma projekta izstrādi. 

8. Latvijas novadu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.