Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

1. Par biedrības “Patvērums “Drošā māja”” darbību, nodrošinot atbalstu imigrantiem un patvēruma meklētājiem.

2. Par imigrācijas politikas konceptuālā ziņojuma projekta izstrādi.