Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja Liene Voroņenko 2023. gada 18. janvāra sēdē informēja komisiju, ka ir izstrādāts valsts valodas prasmju pārbaužu plāns šim gadam tiem Latvijā pastāvīgi dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem, kuri pirms Krievijas pilsonības iegūšanas bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi un kuriem līdz šā gada 1. septembrim jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi, lai atkārtoti saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka pauda viedokli, ka valodas prasmju pārbaudes nokārtošana šiem cilvēkiem ir iespēja apliecināt savu vēlmi dzīvot mūsu valstī, cieņu pret šo valsti. Svarīgi, lai valsts spētu nodrošināt valsts valodas prasmju pārbaudes pieejamību un lai neveidojas situācija, ka kādam, kurš ir vēlējies to kārtot, nav bijis tādas iespējas.

Šodien, 11.janvārī, uzsākot Saeimas ziemas sesiju, komisija tikās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieci Mairu Rozi, lai iepazītos ar iestādes darbību un tās sniegtajiem pakalpojumiem. 

PMLP priekšniece skaidroja, ka iestāde realizē valsts politikas īstenošanu un attīstības nodrošināšanu šādās jomās: personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšana; migrācija un patvērums; personu tiesiskā statusa noteikšana; iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana. Kopskaitā PMLP sniedz 32 pamatpakalpojumus un 19 e-pakalpojumus. Tāpat PMLP uztur un attīsta 12 valsts nozīmes informācijas sistēmas, tai skaitā Fizisko personu reģistru, kura datus lieto ļoti liels skaits valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī komersantu. PMLP funkciju īstenošanu regulē 34 likumi, kā arī tiem pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, piemēram, Imigrācijas likumam pakārtots vismaz 31 normatīvais akts.

Šodien, 21. decembrī, uz komisijas sēdi bija uzaicināti Ārlietu ministrijas pārstāvji, lai iepazīstinātu komisijas locekļus ar diasporas politikas realizāciju. Ārlietu ministrija nodrošina vienotas diasporas politikas izstrādi un koordinētu īstenošanu, veicina diasporas politikas īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju un privātpersonu sadarbību un rīcības saskaņotību, izstrādā un iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai diasporas politikas plānošanas dokumentus, koordinē prioritāro diasporas atbalsta pasākumu izstrādes procesu, iesniedz valsts budžeta finansējuma pieprasījumu, kas nepieciešams diasporas politikas īstenošanai un veic citus pasākumus, kas saistīti ar atbalsta sniegšanu tautiešiem ārzemēs.

Šodien, 21. decembrī, par Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretāru vienbalsīgi tika ievēlēts frakcijas "Nacionālā apvienība" pārstāvis Ģirts Lapiņš. Vēlēšanas notika, jo komisiju atstāja iepriekšējais sekretārs Jānis Dombrava, kurš turpmāk vadīs Nacionālās drošības komisiju.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv