Sabiedrības saliedētības komisijas naturalizācijas darba grupa tika izveidota 2012.gada martā pēc deputāta Valda Liepiņa iniciatīvas. Darba grupa izstrādāja ziņojumu, kurā iekļāva vairākus ierosinājumus un priekšlikumus naturalizācijas procesa uzlabošanā un pilnveidošanā. Ziņojumā definēts naturalizācijas mērķis- "uzlabot naturalizācijas kandidātu spēju pilnvērtīgi iekļauties Latvijas pilsoņu lokā un piedalīties latviešu sabiedrībā un kultūras dzīvē,"  uz kuru balstoties izstrādāt vairākii priekšlikumi.

Šobrīd naturalizācijas darba grupa var lepoties ar priekšlikumu plānotu realizēšanu dzīvē. No 1.oktobra jaunie pilsoņi tiks sveikti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes organizētās ceremonijās, kas notiks telpās ar Latvijas valsts karogu un ģerboni. Ceremonijas sākumā tiks atskaņota valsts himna, bet vēlāk jaunajiem pilsoņiem būs jādod uzticības solījums Latvijas Republikai. Solījums skanēs šādi- "Solos aizstāvēt Latvijas valsts neatkarību, stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, godīgi dzīvot un strādāt, lai vairotu Latvijas valsts un tautas labklājību. Apliecinu, ka mana rīcība nekad nebūs vērsta pret Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti." Tāpat ceremonijas beigās pilsonības ieguvējiem tiks pasniegtas dāvanas- ziedi, ieejas kartes muzejos vai, piemēram, grāmatas.

Naturalizācijas darba grupas ziņoju meklē šeit: http://saliedetiba.saeima.lv/raksti/313-naturalizacijas-darba-grupas-zinojums

 

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

Lai nodrošinātu savlaicīgu finansējuma piešķiršanu 2014.gada valsts budžetā nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanai, kā arī vērstu uzmanību uz nepilnībām šīs politikas koordinācijā starp atbildīgajām ministrijām un neskaidrībām valsts nostājā nepilsoņu jautājumā, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija 17.aprīlī vienojās nosūtīt vēstuli Ministru prezidentam ar aicinājumu skaidrot sabiedrības integrācijas politikas koordināciju un skaidrot valsts politiku nepilsoņu jautājumā.(Vēstule pieejama šeit-  http://saliedetiba.saeima.lv/dokumenti/273-vestule-ministru-prezidentam-par-sabiedribas-integracijas-politikas-veidosanu-un-koordinaciju)

Saņemto atbildi (Vēstule pieejama šeit- http://saliedetiba.saeima.lv/dokumenti/328-ministru-prezidenta-vestule-par-integracijas-politiku) komisijas deputāti izskatīja komisijas sēdē kopumā pieņemot detalizēto skaidrojumu par apmierinošu, taču komisijas deputāti norādīja uz vairākiem būtiskiem faktoriem, ko uzskata par neapmierinošiem un uzlabojamiem. (Vēstuli skatīt šeit- http://saliedetiba.saeima.lv/dokumenti/329-komisijas-atbildes-vestule-par-integracijas-politiku)

Pirmkārt, dažādu ministriju īstenotajai integrācijas politikai šobrīd nav skaidras koordinācijas un pārraudzības hierarhijas, Kultūras ministrijai, kas noteikta kā vadošā institūcija, nepieciešamas pilnvaras un kapacitāte novērtēt arī citās ministrijās īstenotos sabiedrības integrācijas pasākumus. To skaidrojot Sabiedrības saliedētības priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis sacīja: „ Ministriju dažādās institūcijās sabiedrības integrācijas jomā tiek darīts daudz labu darbu. Taču pastāv risks, ka labā roka nezina, ko kreisā dara. Trūkst stingri hierarhiskas struktūras, kas ļautu pārredzēt visu laukumu kopumā. Šis trūkums traucē mērķtiecīgāk izlietot integrācijai paredzēto finansējumu. Turklāt, pārraudzības un koordinācijas uzlabošanai nav nepieciešams papildu finansējums. Tas veicams pārstrukturējot esošos resursus. ”

1.jūlijā Saeimā notika konference "Latvieši pasaulē- piederīgi Latvijai.2013", kurā aktīvu dalību uzņēmās arī Sabiedrības saliedētības komisija.

Konferences plenārsēdē piedalījās latviešu diasporas pārstāvji, akadēmiskās vides pārstāvji un ministriju pārstāvji. Plenārsēdē uzmanība tika vērsta uz tādiem jautājumiem kā reemigrācija,atmiņu politika, kā arī vecā un jaunā emigrācija.

Darbs konferencē tika organizēts piecās darba grupu sesijās: diasporas skolotāji un ārpusskolas aktivitātes, komunikācijas platformas izveide, jaunieši, projektu un organizāciju vadītāji un kultūras darbinieki.

Konferencē piedalījās diasporas organizāciju pārstāvji, Saeimas deputāti, nevalstisko organizāciju, akadēmiskās vides pārstāvji un mediji.

Konferenci organizēja Kultūras ministrija sadarbojoties ar Saeimas Sabiedrības saliedētības komisiju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Pasaules Brīvo latviešu apvienību un Eiropas Latviešu apvienību. Konference notika trešo gadu pēc kārtas.

Visus materiālus no konferences var aplūkot Saeimas mājas lapā - http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21146-konferences-latviesi-pasaule-piederigi-latvijai-2013-materiali

 

Foto:Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

Pirmdien, 1.jūlijā, Saeimas namā notiks konference "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai. 2013".

Gadskārtējo diasporas konferenci organizē Kultūras ministrija, un šogad tā tiek rīkota sadarbībā ar Saeimas Sabiedrības saliedētības komisiju. Līdzorganizatori ir arī Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Pasaules Brīvo latviešu apvienība un Eiropas Latviešu apvienība.

„Esmu gandarīts par ikvienu latvieti, kurš atgriežas dzimtenē, un vēlu panākumus Ekonomikas ministrijai reemigrācijas plāna īstenošanā. Tomēr uzskatu, ka latviešu skaits ārzemēs ne tikai nesamazināsies, bet varētu pat pieaugt. Tādas ir globālās pasaules likumsakarības. Tāpēc Latvijai jo svarīgāk ir uzturēt saikni ar savu diasporu. Mums ir svarīgi, lai šie cilvēki Latvijai nebūtu zuduši,” uzsver Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis un vienlaikus atzīmē, ka konferences norise tieši Latvijas parlamentā apliecina apņemšanos stiprināt saikni starp Latviju un tās diasporu.

Pasākuma norisei tiešraidē varēs sekot Saeimas mājas lapā - www.saeima.lv.

 

Konferences programma pielikumā.

 Saeimas Preses dienests

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv