Rīt, 25.septembrī, komisijas sēdē tiks skatīts jautājums par sabiedrības saliedētības pasākumu finansēšanas prioritātēm sastādot 2014.gada budžeta projektu.

Komisijas vārdā tika nosūtīta vēstule Minstru prezidentam Valdim Dombrovskim ar lūgumu deliģēt uz komisijas sēdi kompetentus pārstāvjus, lai skaidrotu principus, pēc kuriem valsts budžeta projektā tie iekļauti integrācijas pasākumi.

Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti 4.semtembra sēdē vienojās izvirzīt trīs integrācijas prioritātes, kas nebūtu ignorējamas 2014.gada valsts budžetā.

Pirmkārt,  finansējums latviešu valodas apguvei un pilnveides sistēmas nodrošināšanai. Otrkārt, atbalsts jaunsardzes kustības stiprināšanai un treškārt, finansējums diasporas un Latviešu bērnu un jauniešu kopīgajām nometnēm- saskaņā ar Sabiedrība sintegrācijas fonta projektu.

Šodienas, 18.septembra, komisijas sēdes galvenais jautājums bija valsts institūciju gatavība Pilsonības likuma grozījumu spēkā stāšanās nodrošinājumam. Lai noskaidrotu, vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) un Ārlietu ministrija (ĀM) ir gatava tehniski nodrošināt jaunā pilsonības regulējuma normas, galvenokārt dubultpilsonības iespēju, komisijas deputāti izvaicāja šo institūciju pārstāvjus.

Ārlietu ministrijas pāstāvji sacīja, ka Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs būs nepieciešamas četras papildu amata vietas, lai strādātu ar dubultpilsonības un diasporas jautājumiem. Citā gadījumā esošie darbinieki būs ļoti noslogoti un veidosies garas potenciālo dubltpilsoņu rindas. Arī PMLP pieprasījuši desmt papildu amata vietas operatīvākai darba veikšanai.

PMLP pārstāvji informēja, ka Ministru kabinētā iesniegti izstrādātie noteikumi par dubultpilsonības piešķiršanu. Tāpat PMLP sadarbībā ar ĀM veikusi apmācību ĀM darbiniekiem par dubultpilsonības piešķiršanas procedūru. Abas institūcijas vienojušās skaidrojošu materiālu par dubultpilsonības piešķiršanas procedūru nosūtīt arī Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām.

Lai informētu potenciālos dubultpilsoņus tuvākajā laikā PMLP mājas lapā tiks ievietota saprotama informācija par dubultpilsonības piešķiršanu, kas būs lasāma trīs valodās- latviešu, angļu un krievu.

Grozījumi Pilsonības likumā stāsies spēkā šā gada oktobrī. Tiek lēsts, ka uz pilsonību varētu pretendēt 20  līdz 22 tūkstoši cilvēku.

 

 

                                                    Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja

Rīt,18.septembrī,komisijas sēdē tiks runāts par valsts intitūciju gatavību Pilsonības likuma grozījumu spēkā stāšanās nodrošinājumu. Galvenais uzsvars tiks likts uz  Ārlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) gatavību un resursu pietiekamību sakarā ar paredzamajām aktivitātēm dubultpilsonības dēļ.

Uz sēdi uzaicināti PMLP un Ārlietu ministrijas pārstāvji.

 

Šodien, 11.septembrī, komisijas deputāti un Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš apsprieda noteikumu projektu - par kārtību, kādā komisija izskata priekšlikumus par uzņemšanu pilsonībā par nopelniem Latvijas labā.

Komisijas sēdē tika nolemts, ka uz šo brīdi izstrādāto projektu (http://saliedetiba.saeima.lv/raksti/334-11septembra-komisijas-sede) nepieciešams pilnveidot. Nākošajās sēdēs deputāti izskatīs jau uzlabotu noteikumu versiju un uzklausīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvja viedokli.

Pirmo reizi pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā Saeima piešķīra 1995.gada 27.aprīlī, kad to saņēma literāts un publicists Roalds Dobrovenskis, ērģelniece Jevgeņija Ļisicina un ārsts, politiķis Romualds Ražuks.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv