Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Šodien, 25.janvāra sēdē, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti uzklausīja Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītāju, demogrāfu Ilmāru Mežu par migrācijas globālajām tendencēm un to ietekmi uz Latviju. Diskusijas mērķis - saprast un meklēt atbildes uz jautājumiem, kādas šobrīd ir globālās migrācijas un demogrāfijas tendences, kā tās skars Latviju tuvākā vai tālākā nākotnē un kādi izaicinājumi mūs sagaida.

Skaidrojot migrācijas tendences, I.Mežs atzīmēja, ka imigrācijas plūsmas uz attīstītākajām valstīm nākotnē tikai pieaugs. Galvenie iemesli tam ir iedzīvotāju skaita pieaugums un pārapdzīvotība, ekoloģiskās problēmas, kari un migrantu izcelsmes valstīs valdošā nabadzība. Tuvākajā laikā gaidāms lielāks migrantu skaita pieaugums no Āfrikas valstīm, kam par pamatu ir augstā dzimstība šajā reģionā.

Eiropas Savienībā jau ilgstoši katru gadu iebrauc un paliek uz dzīvi apmēram 3 - 4 miljoni imigrantu, neskaitot pēdējos divos gados ieceļojušos bēgļus. Arī Latvijā ik gadu uz pastāvīgu dzīvi ieceļo 3 līdz 5 tūkstoši imigrantu, tomēr pie mums migrācijas saldo ir negatīvs. Tas esot raksturīgs ne tikai Latvijai, bet Baltijas valstīm kopumā, arī Polijai, Rumānijai un Bulgārijai. Iemesli ir zemā dzimstībā un iedzīvotāju izceļošana uz Rietumeiropas valstīm. Demogrāfs norāda, ka jau šobrīd ir jūtams darbaspēka trūkums, kas nākamajos gados kļūs aizvien izteiktāks, tāpēc risinājumi jāmeklē savlaicīgi, veidojot pārdomātu migrācijas politiku.

Apkopojot diskusiju, komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis ierosināja sarīkot Saeimas pavasara sesijā plašāku diskusiju vai konferenci par migrācijas aktuālajiem izaicinājumiem un valsts politiku šajā jautājumos.

25. janvāra sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti tiksies ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītāju Ilmāru Mežu. Plānota diskusija par migrācijas globālajām tendencēm un to ietekmi uz Latviju.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 25.janvārī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

 

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija

Pilsonības komisijas sēdē Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra vadošā pētniece Inta Mieriņa norāda uz tendenci, ka no Latvijas emigrē izglītoti un profesionāli speciālisti, tādēļ jāapzinās diasporas potenciāls inovāciju un arī eksporta jomā.

Citu valstu pieredze rāda, ka diasporas politikas veidošanā pastāv dažāda pieeja. Ir valstis, kuras fokusējas uz ciešu saišu uzturēšanu ar diasporu un remigrācija ir tikai kā papildus ieguvums, savukārt citi koncentrējas uz atbalsta pasākumiem tieši remigrācijas veicināšanā. Tā piemēram, Igaunijā materiālais atbalsts tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem diasporas un remigrācijas politikas pamatprincipiem. Pētnieki norāda, ka Latvijas gadījumā primārais ir saiknes uzturēšana ar diasporu, nodrošinot valodas un kultūras apguvi. Tāpat nevajadzētu īpaši segmentēt iedzīvotāju grupas, kuru remigrāciju veicināt. Drīzāk jārada sadarbības iespējas uzņēmējdarbībā un citās jomās.

Pētījumā tiek izvirzīts ieteikums definēt vienu ministriju, kas koordinētu sadarbību ar diasporu. Tas veicinātu arī ekonomisko sadarbību. Līdztekus tam jārūpējas par valodas apguves nodrošināšanu diasporā, kā arī informācijas un konsultāciju nodrošināšanu tiem, kuri vēlas atgriezties.

Komisija turpina darbu pie sabiedrības saliedētības un integrācijas pamatprincipu izstrādes, kur viens no aspektiem ir arī diasporas politika. Kā norāda priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, komisijai jāsniedz savs redzējums un jāizvirza virsuzdevumi diasporas politika uzlabošanā.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uz 18. janvāra sēdi aicinājusi Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra vadošo pētnieci Intu Mieriņu. Sēdes laikā tiks skatīti citu valstu piemēri diasporas politikas jomā, lai izvērtētu iespēju uzlabot Latvijas diasporas politiku.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 18.janvārī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv