Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Iekšlietu ministrijas pārstāvji 22. februāra komisijas sēdē norādīja, ka visi patvēruma meklētāji tiek informēti par situāciju Latvijā pirms ierašanās. Valsts robežsardzes pārstāvis Mareks Hoņavko skaidroja, ka informācija tiek sniegta angļu un arābu valodā, un tā tiek regulāri atjaunota. Patvēruma meklētāji tiek iepazīstināti ar situāciju visos atlases posmos, līdz ar to, nevar teikt, ka viņi nav informēti par valsti, uz kuru tiek pārvesti. Visbiežāk tiek uzdoti jautājumi par dzīvesvietu uzreiz pēc pārvietošanas, nevis tālāko situāciju darba un pastāvīgas mājvietas meklēšanā.

Kā informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Maira Roze, pagājušajā gadā pārvietošanas programmas ietvaros 147 personām piešķirts alternatīvais statuss, 10 gadījumos piemērots bēgļa statuss. Nav bijis neviens statusa atteikuma gadījums, kas norāda, ka atlases process patvēruma meklētāju nometnēs noris veiksmīgi. Ir veikti uzlabojui patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki". No jaunā gadā pieejams bērnudārzs, lai sagatavotu bērnus mācību uzsākšanai Latvijas skolās. Tāpat centrā ierodas medicīnas personāls, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību, pieejama arī psiholoģiska palīdzība. Drīzumā tiks atvērts arī jaunais korpuss, kurš nodrošinās papildus vietas patvēŗuma meklētāju uzņemšanai.

Šobrīd tiek gatavoti grozījumi Patvēruma likumā, lai atvieglotu iespēju pēc statusa iegūšanas norēķināties par dzīvokļa īri. Kā norādīja komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, visi patvēruma meklētāju uzņemšanas posmi darbojas labi, līdz brīdim, kad tiek piešķirts alternatīvais vai bēgļa statuss un personas pamet Latviju. Komisija šo jautājumu turpinās skatīt marta sākumā, uz sēdi aicinot biedrības "Patvērums "Droša māja"" un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjus.

22.februāra sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija skatīs šī brīža situāciju patvēruma meklētāju atlasē, uzņemšanā un statusa piešķiršanā. Uz sēdi aicināti patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" pārstāvji, kā arī Valsts robežsardzes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atbildīgās personas.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 22. februārī, sāksies pulksten 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

Foto: Jānis Cauņa

15. februāra sēdē deputātu vietās pie diskusiju galda sēdās deputātu "ēnas", lai diskutētu par Jaunsardzi. Kā norādīja Jaunsardzes un informācijas centra vadītājs Druvis Kleins, kopumā Latvijā darbojas 4 jaunsargu nodaļas, kurās aptuveni 8000 jaunieši iesaistījušies dažādās aktivitātēs. Tā ir iespēja darboties vienā komandā, nešķirojot pēc dzimuma, vecuma, valodas, kura tiek lietota mājās, vai atzīmēm skolā.

Aptaujājot jauniešus, daži bija dzirdējuši par Jaunsardzes darbību un tikai 1 skolēns tajā iesaistījies. Kleins norādīja, ka jaunu skolēnu piesaiste ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai šī kustība turpinātu attīstīties.

Foto: Jānis Cauņa

Elizabete Lohova (Rēzeknes 2.vidusskola) minēja, ka jaunsargu instruktori viesojušies skolā, taču vairākkārt esot uzsvērta laba fiziskā sagatavotība, kas nepieciešama, lai veiksmīgi piedalītos jaunsargu vienībās. Druvis Kleins norādīja, ka fiziskā sagatavotība nav būtiskākais aspekts, jo visi jaunieši ir vienlīdzīgi un darbojas vienotā komandā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Foto: Jānis Cauņa

Edvarts Krusts no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pastāstīja pārējiem par savu pozitīvo pieredzi jaunsardzes vienībā. Edvarts apmeklē defilē nodarbības, kā arī ir piedalījies militārajā parādē gan 4.maijā, gan 18.novembrī. Edvarts atzīst, ka tā ir iespēja iegūt jaunus draugus un komandu, uz kuru paļauties, kā arī attīstīt un pilnveidot sevi, tādēļ aicina arī pārējos jauniešus iesaistīties Jaunsardzē.

Ēnu dienā, 15. februārī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē līdzās deputātiem pie sarunu galda sēdīsies parlamentāriešu “ēnas”, lai diskutētu par Jaunsardzi kā aktīvu un patriotisku dzīvesveidu.

“Katru reizi, kad redzu jauniešu aizrautību Jaunsardzē, esmu pozitīvi pārsteigts. Jaunsardze ir pilnīgs pretmets postmodernajam nihilismam, kas tik ļoti pārņem mūsu sabiedrību. Tāpēc Jaunsardze ir jāatbalsta un jākopj, lai jauniešiem tā ir pievilcīga modernas dzīves sastāvdaļa, kas apvieno fiziskās un arī garīgās aktivitātes,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 14. februārī, sāksies pulksten 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv