Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

16. novembra sēdi Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti veltīja aktualitātēm pamatdarbības jautājumos. Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis atgādināja deputātiem par komisijas virzīto priekšlikumu nākamā gada valsts budžeta projektā, kas paredz finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas mītnes fasādes projekta izstrādei un žoga nomaiņai, ar lūgumu to atbalstīt.

Komisijas deputāti apstiprināta priekšsēdētāja rosināto priekšlikumu par sabiedrības saliedētības un integrācijas politikas pamatprincipu izstrādi, kas būtu komisijas aktuālais uzdevums rudens un ziemas sesijas laikā. Plāna mērķis ir definēt sabiedrības saliedētības un integrācijas politikas galvenos pamatprincipus, atbilstīgi kuriem tiek izstrādāta un īstenota konkrēta valsts politika. Šis varētu būtisks pienesums, piemēram, izstrādājot Integrācijas politikas jaunās pamatnostādnes. 

Komisijas priekšsēdētājs informēja par Latvijas Kultūras kanona veiksmīgo darbību. 11. novembrī Jelgavā norisinājās konkursa vidusskolēniem "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" pirmā kārta, kas apliecināja, ka jaunieši izprot kanona nozīmi un vērtības. Iepriekšējā Saeimas sasaukuma laikā Pilsonības komisija aktīvi līdzdarbojās Latvijas Kultūras kanona pilnveidošanā.

 

Uz 9. novembra sēdi komisija aicinājusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvjus. Plānots pārrunāt ar naturalizācijas procesu saistītus jautājumus, kā arī pilsonības iegūšanu pēc Pilsonības grozījumu veikšanas. PMLP iepazīstinās deputātus ar informāciju par izsludināto projektu konkursu "Saliedēti dažādībā".

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 9.novembrī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

2. novembra sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji deputātus iepazīstināja ar aktualitātēm diasporas, mazākumtautību, kā arī trešo valstu valstpiederīgo integrācijas jomā.

IZM pārstāvji iezīmēja divus būtiskākos izaicinājumus:

- sadalīta informatīvā telpa, kuras dēļ informācija nesasniedz mērķauditoriju,

- atsevišķu mērķauditoriju integrācijas pasākumiem nav pietiekams finansējums.

Kā viena no šādām mērķauditorijām tiek minēti jaunieši. IZM pārstāve Dace Dalbiņa uzsvēra, ka pietrūkst jauniešu sadarbības projektu, kuru organizēšanā aktīvu līdzdarbību ņemtu paši jaunieši.

Diasporas jomā IZM atzīmēja veiksmīgo sadarbību ar Pasaules brīvo latviešu apvienību latviešu valodas tālmācības programmas izstrādes noslēgumā. Ir izveidota vienota platforma, kuras mērķis ir ilglaicīgs, sistemātisks atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.

Pārrunājot IZM 2017. gada budžeta pozīcijas diasporas un integrācijas jomās, komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis uzsvēra jau iepriekšējās sēdēs pārrunāto vienotas struktūras un pārraudzības trūkumu.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti uz 2. novembra sēdi aicinājuši Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus, lai pārrunātu ministrijas atbalsta pasākumus diasporai un integrācijas jomai 2017. gada budžeta ietvaros. 

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 2.novembrī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv