Šodien uz Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdi bijām uzaicinājuši ilglaicīgo Krievijas Latviešu kongresa priekšsēdētāju Laumu Vlasovu, lai pārrunātu jautājumu par latviešu diasporu Krievijā un tās aktualitātēm.

Krievijas Latviešu kongress ir sabiedriska organizācija, kas aptver latviešu organizācijas Krievijā un tā vadītāja L. Vlasova labi pārzina situāciju, jo savā laikā strādājusi arī Latvijas vēstniecībā, palīdzējusi apzināt latviešu organizācijas un biedrības. Viņa daudziem ir sniegusi atbalstu, palīdzējusi atgriezties Latvijā.

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 12. februārī, plaši pārstāvētā komisijas sēdē, kurā kopā ar komisijas deputātiem piedalījās arī viņu “ēnas”, uzklausīja Vidzemes Augstskolas lektori Lieni Ločmeli par medijpratības, sociālo mediju un sabiedrības saliedētības jautājumiem.

L. Ločmele: “Medijpratība ir tāds jautājums, kas attiecās uz mums visiem. Nav pilnīgi pratīgu vai nepratīgu cilvēku, tas ir process un šis process notiek visas dzīves garumā. Medijpratība ir absolūti nepieciešama mūsdienu sabiedrībā tehnoloģiju laikmetā.”

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 5. februāra sēdē uzklausīja atbildīgo ministriju pārstāvju informāciju par Latvijas valstspiederīgo tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu ārvalstīs. To visplašākā  apjomā savu iespēju robežās nodrošina Ārlietu ministrijas (ĀM) un Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs darbinieki. ĀM parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica informēja, ka tiesiskās aizsardzības nodrošināšana balstāsuz 2018. gadā pieņemto Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu.  

“Latvijas pilsoņi un nepilsoņi ir piederīgi valstij neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Būtiski, lai, atrodoties arī ārpus Latvijas, valsts viņiem nodrošinātu pieejamus konsulāros pakalpojumus un tiesību aizsardzību. Ministrijas Latvijā strādā, cieši ievērojot šo principu,” trešdien, 5.februārī, sacīja Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins pēc komisijas sēdes, kurā deputāti kopā ar atbildīgo ministriju pārstāvjiem sprieda par Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu ārvalstīs.

Kā sēdē atzīmēja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Guna Japiņa, konsulārā palīdzība visiem Latvijas pases turētājiem – pilsoņiem, nepilsoņiem, personām, kuras Latvijā ieguvušas bēgļa, bezvalstnieka vai alternatīvo statusu – tiek sniegta vienlīdzīgi. Tāpat viņa atzīmēja, ka konsulārās palīdzības darbs norit nepārtraukti un tam nav ģeogrāfiska ierobežojuma.

Deputāti kopā ar klātesošajiem pārsprieda ministriju sadarbību ar pašvaldībām un bāriņtiesām, secinot, ka sadarbība kopumā vērtējama kā laba, taču būtiski turpināt skaidrojošu darbu, lai stiprinātu iestāžu kompetenci saistībā ar personu tiesisko aizsardzību ārpus Latvijas. 

Tāpat klātesošie sprieda par Latvijas pilsones Kristīnes Misānes, kura šobrīd atrodas apcietinājumā Dānijā, situāciju un Latvijas iestāžu iesaisti šīs situācijas risināšanā.

Fotogrāfijas: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72157712983459763

Saeimas Preses dienests

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv