Likumprojektā “Pilsonības likums” sākotnēji tika paredzēts, ka personu uzņemšanu pilsonībā par nopelniem Latvijas labā veiks Ministru kabinets. Tomēr, izskatot likumprojektu trešajā lasījumā, Saeimas vairākums atbalstīja šī jautājuma nodošanu Saeimas kompetencē.

Pilsonības likumu 5. Saeima pieņēma 1994. gada 22. jūlijā. Likuma 13. panta piektā daļa noteica, ka:

“(5) Personu, kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, var uzņemt Latvijas pilsonībā ar Saeimas lēmumu, kas tiek publicēts oficiālā laikrakstā”.

Likumā arī paredzēja, ka parlamentāro kontroli pār Pilsonības likuma izpildi veiks īpaša Saeimas komisija. Īstenojot Pilsonības likuma prasības, 1994. gada 10. novembrī tika veikti grozījumi Saeimas kārtības rullī, kas papildināja VI sadaļas 149. panta pirmo daļu ar 16. punktu – Pilsonības likuma izpildes komisija.

Pēc Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijas (turpmāk - komisija) izveides 1994. gada 8. decembrī tās kompetencē tika nodots arī jautājums par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Komisija izstrādāja noteikumus, kas noregulēja pilsonības pretendentu iesniegumu izskatīšanas procedūru, bet nespēja vienoties par kritērijiem, kas ir “īpaši nopelni Latvija labā”, pieņemot, ka katrā individuālā situācijā tie var būt atšķirīgi.

Uzsākot izvērtēt pilsonības pretendentu iesniegumus, raisījās diskusijas arī par to, kādi Pilsonības likumā noteiktie ierobežojami attiektos uz šīm personām. Sākotnēji komisija pilsonības pretendentiem piemēroja visas Pilsonības likuma 11. un 12. pantos noteiktās prasības, līdz 1995. gada pavasarī tika veikti grozījumi Pilsonības likumā, to starpā arī izmaiņas pilsonības iegūšanai par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības likuma 13. pantā šo jautājumu noregulēja šādi:

 “(5) Personu, kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, var uzņemt Latvijas pilsonībā ar Saeimas lēmumu, kas tiek publicēts oficiālā laikrakstā. Uzņemot pilsonībā personu par īpašiem nopelniem Latvijas labā, uz to netiek attiecināti šā likuma 12. panta (izņemot pirmās daļas 7. punktu) noteikumi. Ja par īpašiem nopelniem Latvijas labā pilsonībā tiek uzņemts bijušās PSRS pilsonis, kuram nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības), uz to netiek attiecināti arī 12. panta pirmās daļas 7. punkta noteikumi.

(6) Persona, kura tiek uzņemta pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, iesniedz Saeimai iesniegumu uzņemt to pilsonībā. Iesniegumam pievienojama attiecīgās personas autobiogrāfija un paziņojums, ka nav faktu, kas varētu liecināt, ka uz to būtu attiecināms kāds no šā likuma 11. pantā minētajiem ierobežojumiem.”

5. Saeima

Pilsonības likuma izpildes komisija dažu mēnešu laikā saņēma vairākus desmitus iesniegumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Šādu iesniegumu daudzumu noteica tas, ka Pilsonības likumā noteikto naturalizācijas ierobežojumu dēļ šīm personām bija liegta iespēja iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā. Pie kam, lai apzinātu iespējamos pilsonības pretendentus, komisija aicināja ministrijas un radošās savienības iesniegt to personu sarakstus, kuras varētu uzņemt pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Aktīvi šajā procesā iesaistījās Kultūras ministrija un Teātra darbinieku savienība, izvirzot kandidātus pilsonības iegūšanai.

5. Saeimas darbības laikā komisija izvērtēja un virzīja Saeimā uzņemšanai Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā 23 personas. Divus pilsonības pretendentus – Vladilenu Dozorcevu un Juriju Posmetniju, komisija neatbalstīja, bet Saeimas sēdē deputātu vairākums nobalsoja par to, lai šīs personas tiktu uzņemtas pilsonībā.

Tabulās norādīta informācija par pretendentu iesniegumu izskatīšanas laiku komisijā un lēmumu pieņemšanas laiku Saeimas sēdē. Grafikos apkopota informācija par pilsonības pretendentu nodarbošanos.

1995. gads (ar Saeimas lēmumu)

 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Komisija

Saeima

1.
Roalds Dobrovenskis
14.03.95.
27.04.95.
2.
Romualds Ražuks
14.03.95.
27.04.95.
3.
Jevgeņija Ļisicina
14.03.95.
27.04.95.
4.
Vladilens Dozorcevs
02.05.95. (neatbalsta)
18.05.95. (atbalsta)
5.
Vladimirs Januškēvičs
09.05.95.
25.05.95.
6.
Grigorijs Orļikovs
09.05.95.
25.05.95.
7.
Igors Vasiļjevs
09.05.95.
25.05.95.
8.
Nikolajs Samodurovs
23.05.95.
01.06.95.
9.
Rafi Haradžanjans
23.05.95.
01.06.95.
10.
Vjačeslavs Duhanovs
06.06.95.
22.06.95.
11.
Ņina Ņeznamova
06.06.95.
22.06.95.
12.
Samsons Izjumovs
13.06.95.
22.06.95.
13.
Vitālijs Gavrilovs
01.08.95.
23.08.95.
14.
Valērijs Terentjevs
01.08.95.
23.08.95.
15.
Anatolijs Bļugers
08.08.95.
23.08.95.
16.
Ludmila Girska
15.08.95.
23.08.95.
17.
Andrejs Rumjancevs
15.08.95.
23.08.95.
18.
Larisa Ivolgina
22.08.95.
07.09.95.
19.
Tatjana Lomane
22.08.95.
07.09.95.
20.
Georgijs Knellers
29.08.95.
07.09.95.
21.
Aleksandrs Konošēvičs
05.09.95.
14.09.95.

6. Saeima

6. Saeima laika posmā no 1996. gada janvāra līdz 1998. gada oktobra beigām Latvijas pilsonībā uzņēma 149 personas, kas ir vislielākais uzņemto personu skaits vienas Saeimas darbības laikā.

1996. gads (ar Saeimas lēmumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisija
Saeima
1.
Larisa Savčenko
19.12.95.
11.01.96.
2.
Sergejs Inšakovs
19.12.95.
11.01.96.
3.
Valentīna Andrejeva
30.01.96.
22.02.96.
4.
Marija Briede
13.02.96.
29.02.96.
5.
Aleksandrs Šostaks
27.02.96.
21.03.96.
6.
Svetlana Thora
05.03.96.
28.03.96.
7.
Haims Kogans
05.03.96. (neatbalsta)
28.03.96. (atbalsta)
8.
Ludmila Pismennaja
30.04.96.
09.05.96.
9.
Boriss Timofejevs
07.05.96.
30.05.96.
10.
Mihails Malkiels
07.05.96.
30.05.96.
11.
Leonīds Zeļenskis
21.05.96.
30.05.96.
12.
Bahtijors Hasanovs
04.06.96.
13.06.96.
13.
Andrejs Bondarenko
13.06.96. (neatbalsta)
09.07.96. (atbalsta)
14.
Gļebs Panteļejevs
13.08.96.
05.09.96.
15.
Nikolajs Rižovs
13.08.96.
05.09.96.
16.
Valērijs Kiseļevs
20.08.96.
12.09.96.
17.
Oļegs Znaroks
27.08.96. (neatbalsta)
19.09.96.  (atbalsta)
18.
Andrejs Ignatovičs
27.08.96.
19.09.96.
19.
Viktors Ignatjevs
29.08.96.
29.08.96.
20.
Vjačeslavs Fanduļa
03.09.96.
14.11.96.
21.
Grigorijs Panteļejevs
03.09.96.
14.11.96.
22.
Sergejs Čudinovs
03.09.96.
19.06.97.
23.
Igors Pavlovs
03.09.96.
14.11.96.
24.
Andrejs Maticins
03.09.96.
14.11.96.
25.
Džamals Maisarudze
10.09.96.
14.11.96.
26.
Sergejs Žuravļovs
10.09.96.
26.09.96.
27.
Ņina Ezeriņa
17.09.96.
03.10.96.
28.
Vilens Tolpežņikovs
08.10.96.
17.10.96.
29.
Igors Vinokurovs
22.10.96.
17.12.96.
30.
Aļģimants Burba
26.11.96.
17.12.96.

1997. gads (ar Saeimas lēmumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisijā
Saeimā
1.
Aleksandrs Prokopčuks
24.09.96.
16.01.97.
2.
Vladimirs Kuļiks
26.11.96.
23.01.97.
3.
Andrejs Sokolovs
03.12.96.
23.01.97.
4.
Georgijs Sevčuks
17.12.96.
27.02.97.
5.
Svetlana Proskurovska
17.12.96.
20.02.97.
6.
Oļegs Stepanovs
23.01.97.
27.02.97.
7.
Mihails Belkins
21.01.97.
27.02.97.
8.
Alla Kozačenko
28.01.97.
27.02.97.
9.
Vladimirs Čirjatjevs
28.01.97.
27.02.97.
10.
Vasilijs Kolačs
04.02.97.
20.03.97.
11.
Sergejs Nikolajevs
18.02.97.
20.03.97.
12.
Gaļina Platonova
25.02.97.
24.03.97.
13.
Svetlana Bless-Puķe
25.02.97.
24.03.97.
14.
Ioans Šenroks
04.03.97.
24.03.97.
15.
Nikolajs Pirogovs
03.03.97.
18.06.97.
16.
Valērijs Sverdlovs
18.03.97.
25.03.97.
17.
Vera Grigorjeva
20.03.97.
10.04.97.
18.
Igors Meļņiks
15.04.97.
24.04.97.
19.
Nataša Gamanoviča
11.03.97.
25.03.97.
20.
Svetlana Konoņenko
11.03.97.
25.03.97.
21.
Valerijs Barjers
08.05.97.
05.06.97.
22.
Irina Ošleja
15.04.97.
21.05.97.
23.
Vitālijs Rodins
13.05.97.
05.06.97.
24.
Jurijs Abizovs
13.05.97.
05.06.97.
25.
Ziļa Anševica
15.05.97.
05.06.97.
26.
Natālija Bagramjana
20.05.97.
05.06.97.
27.
Gaļina Sokolova
27.05.97.
12.06.97.
28.
Ābrams Avsiščers
27.05.97.
12.06.97.
29.
Jurijs Kovaļonoks
03.06.97.
18.06.97.
30.
Andrejs Zinkovs
03.06.97.
18.06.97.
31.
Aleksandrs Semjonovs
03.06.97.
18.06.97.
32.
Aleksandrs Kerčs
03.06.97.
18.06.97.
33.
Aleksandrs Macijevskis
10.06.97.
19.06.97.
34.
Geogijs Krutojs
10.06.97.
19.06.97.
35.
Vjačeslavs Telešs
10.06.97.
19.06.97.
36.
Aleksandrs Guzņajevs
09.09.97.
02.10.97.
37.
Vladimirs Korovins
09.09.97.
02.10.97.
38.
Genādijs Ambalovs
23.09.97.
09.10.97.
39.
Nikolajs Vedeņikovs
30.09.97.
16.10.97.
40.
Jevgēnijs Kotomins
07.10.97.
16.10.97.
41.
Vasilijs Gigelis
21.10.97.
30.10.97.
42.
Adiks Joffe
14.10.97.
30.10.97.
43.
Jurijs Verba
28.10.97.
06.11.97.
44.
Hermanis Černovs
04.11.97.
20.11.97.
45.
Vladislavs Grišins
04.11.97.
20.11.97.
46.
Valērijs Maļgins
28.10.97.
20.11.97.
47.
Boriss Rezņiks
11.11.97.
20.11.97.
48.
Valērijs Kargins
11.11.97
20.11.97.
49.
Viktors Krasovickis
11.11.97.
20.11.97.
50.
Staņislavs Nikolajevs
25.11.97.
04.12.97.
51.
Jurijs Zubarevs
25.11.97.
04.12.97.
52.
Staņislavs Olijars
25.11.97.
04.12.97.
53.
Rinalda Osipenko
25.11.97.
04.12.97.
54.
Romāns Potaņins
02.12.97.
11.12.97.
55.
Vitālijs Aņiko
02.12.97.
11.12.97.
56.
Sergejs Novikovs
02.12.97.
11.12.97.

   

 1998. gads (ar Saeimas lēmumu) 

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisijā
Saeimā
1.
Meijers Margulis
09.12.97.
15.01.98.
2.
Ināra Truhanova
09.12.97.
15.01.98.
3.
Vladimirs Capuns
09.12.97. (neatbalsta)
15.01.98. (atbalsta)
4.
Elvīra Ozoliņa
13.01.98.
22.01.98.
5.
Nikolajs Fiņenko
13.01.98.
22.01.98.
6.
Vjačeslavs Koržanovs
13.01.98.
22.01.98.
7.
Nikolajs Belugins
20.01.98
05.02.98.
8.
Sergejs Ļebedevs
20.01.98.
05.02.98.
9.
Valentīna Kolotova
27.01.98.
05.02.98.
10.
Dmitrijs Bražņikovs
27.01.98.
01.04.98.
11.
Igors Sidorovs
27.01.98.
05.02.98.
12.
Igors Ustinovs
03.02.98.
26.02.98.
13.
Igors Pavlovs
24.02.98.
12.03.98.
14.
Aleksandrs Ščukins
24.02.98.
12.03.98.
15.
Jeļena Ivanova
17.02.98.
12.03.98.
16.
Jeļena Karpova
17.02.98.
26.02.98.
17.
Iosifs Šafro
17.02.98.
12.03.98.
18.
Bencions Cerļuks
10.03.98.
01.04.98.
19.
Marija Ļaksa
10.03.98.
01.04.98.
20.
Anatolijs Šaņko
10.03.98.
01.04.98.
21.
Zoja Semjonova
24.03.98.
07.05.98.
22.
Jeļena Ambalova
24.03.98.
07.05.98.
23.
Svetlana Andrejeva
24.03.98.
07.05.98.
24.
Tamāra Sorokina
24.03.98.
07.05.98.
25.
Andrašs Fazekašs
21.04.98.
14.05.98.
26.
Jurijs Ševļakovs
21.04.98.
23.04.98.
27.
Gaļina Gorbatenko
28.04.98.
21.05.98.
28.
Genādijs Sevastjanovs
28.04.98.
21.05.98.
29.
Aleksandrs Beļavskis
28.04.98.
13.05.98.
30.
Aleksandrs Ņiživijs
28.04.98.
13.05.98.
31.
Aleksandrs Šiškovičs
28.04.98.
13.05.98.
32.
Vjačeslavs Mitrohins
05.05.98.
28.05.98.
33.
Konstantīns Žiharevs
05.05.98. (neatbalsta)
28.05.98. (atbalsta)
34.
Viktorija Pelše
12.05.98.
11.06.98.
35.
Svetlana Hajenko
12.05.98.
11.06.98.
36.
Artūrs Ņikitins
12.05.98.
11.06.98.
37.
Gaļina Aleksandrova
19.05.98.
16.06.98.
38.
Aleksejs Tuļins
26.05.98.
17.06.98.
39.
Leonīds Šafro
02.06.98.
17.06.98.
40.
Boriss Medvedevs
02.06.98. (neatbalsta)
19.06.98. (atbalsta)
41.
Pāvels Ļihačevs
09.06.98.
19.06.98.
42.
Oļegs Jarkovecs
25.08.98.
22.10.98.
43.
Sergejs Čepjolkins
25.08.98.
24.09.98.
44.
Sergejs Limarenko
25.08.98.
24.09.98.
45.
Tatjana Kuzina
27.08.98.
22.10.98.
46.
Aleksandrs Džemardžidze
27.08.98.
22.10.98.
47.
Ņina Reinberga
01.09.98.
22.10.98.
48.
Jurijs Šuvajevs
01.09.98.
22.10.98.
49.
Vladimirs Pļuškins
01.09.98.
22.10.98.
50.
Nikolajs Berežnojs
03.09.98.
22.10.98.
51.
Sergejs Taranovs
08.09.98.
22.10.98.
52.
Valentīns Berdniks
08.09.98.
22.10.98.
53.
Jūlija Jefremova
10.09.98.
22.10.98.
54.
Antanas-Sauļus Sauhatas
15.09.98.
22.10.98.
55.
Genādijs Sagalovičs
15.09.98.
22.10.98.
56.
Jurijs Verbovenko
17.09.98.
24.09.98.
57.
Mihails Miholaps
17.09.98.
14.10.98.
58.
Konstantīns Didenko
22.09.98.
24.09.98.
59.
Sergejs Trusovs
22.09.98.
24.09.98.
60.
Marks Dubovickis
22.09.98.
24.09.98.
61.
Jurijs Daņilko
22.09.98.
24.09.98.
62.
Arifs Mageramovs
24.09.98.
22.10.98.
63.
Leonīds Beresņevs
24.10.98.
22.10.98.

 Informācija par laika posmā no 1995. līdz 1998. gadam Latvijas pilsonībā uzņemto personu tautību. 

Tautība/gadi
1995
1996
1997
1998
Krievs
15
21
34
40
Baltkrievs
3
 
6
7
Lietuvietis
1
1
 
1
Ukrainis
1
2
6
4
Ebrejs
4
3
5
5
Armēnis
1
 
2
 
Polis
     
2
Tatārs
     
1
Ungārs
     
1
Gruzīns
 
1
 
1
Osetīns
   
1
 
Baškīrs
   
1
 
Latvietis
   
1
 
Uzbeks
 
1
   
Azerbaidžānis
     
1
Moldāvs
 
1
   

 7. Saeima

1998. gada 3. oktobrī, vienlaikus ar 7. Saeimas vēlēšanām, notika referendums, kurā 52,54% vēlētāju atbalstīja Pilsonības likuma liberalizāciju, apstiprinot 1998. gada jūnijā Saeimā pieņemtos Pilsonības likuma grozījumus, tai skaitā arī likuma 13. pantā “Uzņemšana pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā” noteikto, kurš izteikts šādā redakcijā:

“(1) Personu, kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, bet kurai nav tiesību naturalizēties šajā likumā paredzētajā vispārējā kārtībā, var uzņemt Latvijas pilsonībā ar Saeimas lēmumu, kas tiek publicēts oficiālajā laikrakstā. Uzņemot pilsonībā personu par īpašiem nopelniem Latvijas labā, uz to netiek attiecināti šā likuma 12. panta (izņemot pirmās daļas 7. punktu) noteikumi.

(2) Persona, kura vēlas, lai tā tiktu uzņemta Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, iesniedz Saeimai iesniegumu par uzņemšanu pilsonībā. Iesniegumam pievienojama attiecīgās personas autobiogrāfija un paziņojums, ka nav faktu, kas varētu liecināt, ka uz šo personu būtu attiecināms kāds no šā likuma 11. pantā minētajiem ierobežojumiem.”

Grozījumi Pilsonības likumā stājās spēkā 1998. gada 10. novembrī. Ar grozījumiem tika atvieglota pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā, atcelti “naturalizācijas logi” jeb tas, ka tikai noteiktas pretendentu vecuma grupas (sākot ar gados jaunākajiem un Latvijā dzimušajiem), varēja attiecīgajā gadā var pretendēt uz pilsonību. Komisija turpmāk varēja izskatīt tikai tādu personu iesniegumus par uzņemšanu pilsonībā par nopelniem Latvijas labā, kuras nevarēja naturalizēties Pilsonības likumā noteiktajā vispārējā kārtībā. Līdz ar to 7. Saeima laikā no 1998. gada novembra līdz 2002. gada novembrim par Latvijas pilsoni ar Saeimas lēmumu uzņēma tikai vienu personu – Natāliju Kļimanovu.

1999. gadā 7. Saeima, pieņemot īpašu likumu un atzīstot par Latvijas pilsoni baletdejotāju Andri Liepu, ieviesa jaunu praksi pilsonības piešķiršanā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par Andra Liepas atzīšanu par Latvijas pilsoni

Atzīt Andri Liepu par Latvijas pilsoni, ņemot vērā viņa izcilos nopelnus Latvijas labā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada 10. jūnijā.

Valsts prezidents G. Ulmanis

Rīgā 1999. gada 15. jūnijā

Šāds, no Pilsonības likuma 13. pantā noteiktā regulējuma atšķirīgs pilsonības piešķiršanas veids toreiz tika izvēlēts tāpēc, ka pilsonības pretendentiem uz Latvijas pilsonības atzīšanas brīdi izveidojās dubultā pilsonība, ko Pilsonības likums nepieļāva. Saeima vairākos gadījumos, kad Pilsonības likuma 13. panta nosacījumi personai liedza iegūt pilsonību, bet, komisijas locekļu ieskatā šai personai bija nopelni Latvijas labā vai, tie varētu rasties nākotnē, vai citu nozīmīgu apsvērumu dēļ personai bija nepieciešama Latvijas pilsonība, pieņēma īpašu likumu par šīs personas atzīšanu par Latvijas pilsoni. 7. – 9. Saeimu darbības laikā kopā par Latvijas pilsoņiem tika atzītas 23 personas.

Tabulās norādīta informācija par pretendentiem, viņu nodarbošanos, iesniegumu izskatīšanas laiku komisijā un lēmumu pieņemšanas laiku Saeimas sēdē.

 1999. gads (ar likumu) 

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisija
Saeima
   1.
Andris Liepa (baletdejotājs)
08.06.99.
10.06.99.

  2000. gads (ar Saeimas lēmumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisija
Saeima
    1.
Natālija Kļimanova (galda tenisiste)
24.10.00.
21.12.00.

 2001. - 2002. gads (ar likumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisija
Saeima
1.
Bruno Valdis Pētersons (basketbolists)
23.08.01.
01.11.01.
2.
Dmitrijs Bekkers (sabiedriskais darbinieks)
17.10.02.
31.10.02.

 8. Saeima

8. Saeima par Latvijas pilsoņiem ir atzinusi 14 personas. Visi pilsonības pretendenti par Latvijas pilsoņiem tika atzīti ar īpašu likumu, jo uz viņiem nevarēja attiecināt Pilsonības likuma 13. panta nosacījumus. Šīm personām uz Latvijas pilsonības iegūšanas brīdi izveidojās dubultpilsonība. Tas arī bija noteicošais iemesls, kura dēļ šīs personas nevarēja uzņemt Latvijas pilsonībā ar Saeimas lēmumu. Lielāka daļa pilsonības pretendentu komisijai apliecināja vēlmi pēc Latvijas pilsonības iegūšanas atteikties no otrās pilsonības, tomēr daļai dažādu vērā ņemamu apsvērumu dēļ dubultpilsonība saglabājās.

     2003. - 2006. gads (ar likumu) 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Komisija Saeima
1. Jānis Kažociņš (Satversmes aizsardzības biroja vadītāja amata kandidāts) nav skatīts (izskatīja Saeimas Juridiskā komisija) 27.04.03.
2. Trojs Ostlers (basketbolists) 09.04.03. 16.04.03.
3. Aurēlija Gumauskiene (aktrise) 05.06.03. 12.06.03.
4.
Bertrams Zariņš 
(diasporas sabiedriskais darbinieks, ārsts)
24.09.03. 02.10.03.
5.
Arnolds Berķis
(starpkaru perioda Latvijas armijas virsnieks)
12.11.03. 20.11.03.
6. Kristīne Tovmasjana (zinātniece) 14.01.04. 29.01.04.
7.
Andrejs Mamuškins 
(Latvijas Nacionālo bruņoto spēku virsnieks)
18.02.04. 19.02.04.
8. Tigrans Avetjans (vieglatlēts) 25.02.04. 11.03.04.
9. Maksims Jakovļevs (hokejists) 25.05.05. 02.06.05.
10. Pēteris Ugrjumovs (riteņbraukšanas sporta veterāns) 15.06.05. 11.05.06.
11. Mihails Jefremenko (sportists - modernā pieccīņa) 15.03.06. 16.06.05.
12. Mariss Jansons (diriģents) 03.05.06. 11.05.06.
13. Irina Jansone (M.Jansona dzīvesbiedre) 03.05.06. 11.05.06.
14. Mihails Gruzdovs (režisors) 03.05.06. 11.05.06.

9. Saeima

9. Saeima par Latvijas pilsoņiem atzina sešas personas. Visi pilsonības pretendenti par Latvijas pilsoņiem tika atzīti ar īpašu likumu, jo uz viņiem nevarēja attiecināt Pilsonības likuma 13. panta nosacījumus.

2007. – 2010. gads (ar likumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisija
Saeima
1.
Andrejs Perepļotkins (futbolists)
01.03.07.
08.03.07.
2.
Andrejs Kostjuks (futbolists)
01.03.07.
08.03.07.
3.
Ivans Sputajs (futbolists)
01.03.07.
08.03.07.
4.
Hosams Abu Meri (ārsts, sabiedriskais darbinieks)
21.11.07.
29.11.07.
5.
Hose Havjers Mansurs Garsija
(sabiedriskais darbinieks)
20.05.09.
04.06.09.
6.
Agra Vāgnere
(diasporas sabiedriskā darbiniece)
14.10.10.
21.10.10.

10. - 11. Saeima

2012. gada aprīlī 11. Saeima paplašināja komisijas izskatāmo jautājumu loku. Pilsonības likuma izpildes komisijas nosaukums tika nomainīts, to pārdēvējot par Sabiedrības saliedētības komisiju, bet arī turpmāk atstājot komisijas kompetencē pārraudzību pār Pilsonības likuma izpildi un pilsonības piešķiršanu par nopelniem Latvija labā.

11. Saeima arī veica apjomīgus grozījumus Pilsonības likumā, kas stājās spēkā 2013. gada 1. oktobrī. Tie, cita starpā, izteica likuma 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Personu, kurai nav tiesību naturalizēties šajā likumā paredzētajā vispārējā kārtībā un uz kuru neattiecas šā likuma 11. pantā minētie naturalizācijas ierobežojumi, bet kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, var uzņemt Latvijas pilsonībā ar Saeimas lēmumu, kas tiek publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Uzņemot pilsonībā personu par īpašiem nopelniem Latvijas labā, uz to netiek attiecināti šā likuma 12. panta noteikumi, izņemot 12. panta pirmās daļas 7. punkta noteikumus, un tai var izveidoties dubultā pilsonība.”

Minētie grozījumi pieļāva dubultpilsonības izveidošanos personām, kuras Saeimas par īpašiem nopelniem ar Saeimas lēmumu uzņem Latvijas pilsonībā.  10. un 11. Saeima nevienu personu nav uzņēmusi Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā vai atzinusi par Latvijas pilsoni.

12. Saeima

Sākot ar 12. Saeimu, komisijas nosaukums ir Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija. 12. Saeima laika posmā no 2015. gada līdz 2018. gadam ar Saeimas lēmumu ir uzņēmusi septiņas personas Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.  

2015. – 2018. gads (ar Saeimas lēmumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisija
Saeima
1.
Ruslans Nakoņečnijs (sportists - modernā pieccīņa)
07.10.15.
15.10.15.
2.
Žerārs Renno (Latvijas goda konsuls)
27.01.16.
11.02.16.
3.
Kristians Damians Torress (futbolists)
25.05.16.
02.06.16.
4.
Mihails Barišņikovs (baletdejotājs)
27.04.17.
27.04.17.
5.
Oleksandrs Pinčuks (sportists - modernā pieccīņa)
24.01.18.
01.02.18.
6.
Josifs Menakers (uzņēmējs, zinātnieks)
11.04.18.
12.04.18.
7.
Jeļizaveta Polstjanaja (mākslas vingrotāja)
25.04.18.
26.04.18.

 

13. Saeima

13. Saeima ar Saeimas lēmumu ir uzņēmusi divas personas Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. 

2020. – 2021. gads (ar Saeimas lēmumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisijā
Saeimā
1.
Karels Marks Šišons (diriģents)
25.11.20.
03.12.20.
2.
Boriss Frumins (kinorežisors)
24.03.21.
25.03.21.

 

13. Saeima par Latvijas pilsoņiem ar īpašu likumu atzina sešas personas, ņemot vēro pilsonības pretendentu individuālos gadījumus un nozīmīgo pienesumu valstij, viņu noturīgo tiesisko saikni ar Latviju un to, ka pilsonības iegūšana atbilda gan Pilsonības likuma mērķiem, gan arī Latvijas valsts un sabiedrības interesēm. Atzīšana ar īpašu likumu bija komisijas un Saeimas izšķiršanās konkrētajos individuālajos gadījumos, jo šīs personas nevarēja uzņemt pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā Pilsonības likuma 13. panta nosacījumu dēļ, vai arī tām bija būtiski apgrūtinājumi iegūt pilsonību Pilsonības likumā noteiktajā naturalizācijas kārtībā.

2021. gads (ar likumu)

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisijā
Saeimā
1.
Džons Martins Tallijs (uzņēmējs, mecenāts)
20.01.21.
21.01.21.
2.
Basels Jakubs Vahbe (neiroķirurgs)
14.04.21.
22.04.21.

 2022. gads (ar likumu) 

Nr.p.k.
Vārds, uzvārds
Komisija
Saeima
1.
Endrū Džons Džeims (uzņēmējs) 23.03.22.  31.03.22. 
2.
Bendžamins Moriss Rots (pasniedzējs)
23.03.22.
31.03.22.
3.
Diāna Meja Mathura (rakstniece)
15.06.22.
16.06.22.
4
Kateržina Krejči (sportiste) 14.07.22. 14.07.22.