Komisijas aicinājums piešķirt finansējumu LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darbībai

Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas deputātu aptauja par komisijas darbu 11.Saeimas laikā un ieteikumiem komisijas turpmākajam darbam 12.Saeimā.

 

Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas izstrādātie noteikumi par kārtību, kādā komisija izskata iesniegumus par uzņemšanu pilsonībā par nopelniem Latvijas labā.

Komisijas atbildes vēstule Ministru prezidentam par integrācijas politiku

Ministru prezidenta vēstule par integrācijas politiku.