Ministru prezidenta Valda Dombrovska atbildes vēstule LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai par Izglītības un zinātnes ministrijas „Rīcības plāna sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012. – 2014.gadam” projektu.