LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija, iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas „Rīcības plāna sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012. – 2014.gadam” projektu, kopumā atzinīgi novērtējusi Rīcības plānā iecerētos pasākumus, taču komisijas deputāti nav guvuši pārliecību, vai Rīcības plāns ir saskaņots un tiek koordinēts ar citiem Ministru kabineta akceptētiem un pārraudzībā esošiem plāniem, tāpēc Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti nosūtījuši vēstuli Ministru prezidentam, lūdzot sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem.

 

 

LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija, iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas „Rīcības plāna sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012. – 2014.gadam” projektu, kopumā atzinīgi novērtējuši Rīcības plānā iecerētos pasākumus, taču komisijas deputāti nav guvuši pārliecību, vai Rīcības plāns ir saskaņots un tiek koordinēts ar citiem Ministru kabineta akceptētiem un pārraudzībā esošiem plāniem, tāpēc Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti nosūtījuši vēstuli Ministru prezidentam, lūdzot sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem.
Pielikumi
Download this file (vestule.MK.doc)vestule.MK.doc