Šodien, 12. jūnijā, komisija tikās ar biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētāja vietnieku Miku Muižarāju un pārrunāja remigrācijas aktualitātes, šoreiz uz šo procesu mēģinot paskatīties no nevaldības organizāciju skatupunkta.

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ir remigrantu dibināta organizācija, kas izveidota 2017. gadā kā platforma, kurā tiekas cilvēki ar dažādu pasaules pieredzi un strādā pie kopīgiem projektiem, atbalsta un sniedz informāciju cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet domā par atgriešanos dzimtenē. Biedrības mērķis ir, lai remigrantu milzīgais intelektuālais kapitāls nestu maksimālu pienesumu Latvijas attīstībai.

M. Muižarājs kā vienu būtisku remigrācijas procesa sasniegumu minēja to, ka Latvija tuvojas pozitīvam migrācijas rādītājam. Ja 2015. gadā Latviju atstāja par 12 100 cilvēkiem vairāk nekā ieceļoja, tad 2023. gadā šis skaits ir samazinājies līdz 1128 cilvēkiem. Latvija šajā rādītājā jau tuvojas pārējām Baltijas valstīm, kur izbraukušo personu skaits jau ir mazāks nekā valstī atgriezušos iedzīvotāju.

Remigrantu atgriešanās palīdzētu risināt valstīj tik aktuālo darbaspēka trūkumu, kas šobrīd pēc aplēsēm tuvojas 100 000 darba ņēmēju. Ja no kopējā ārzemes dzīvojošo Latvijas piederīgo skaita 350 000 atgrieztos vismaz 25-30 %, nebūtu jāpiesaista darbaspēks no ārvalstīm.

Sēdē tika pārrunāts arī jautājums par iespēju izveidot vienotu remigrantu apkalpošanas centru un iespējamajiem ieguvumiem no tā, attālinātā darba pilnveides nepieciešamība, atbalsts latviešu valodas apmācībai remigrantiem un viņu bērniem un citi jautājumi.

Foto: Jānis Cauņa, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv