Komisija šodien, 29. maijā, veicot uzraudzību pār Pilsonības likuma izpildi, tikās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļas vadītāju Sandu Cielēnu un pārrunāja jautājumus par Latvijas pilsonības iegūšanas un zaudēšanas procesa norisi, naturalizācijas gaitu un nepilsoņu profilu Latvijā.

S. Cielēna skaidroja, ka pilsonības iegūšana notiek atbilstoši likumā noteiktajam un pagājušajā gadā kopā pilsonībā tika reģistrētas 4569 personas. 2023. gadā Latvijas pilsonība tika reģistrēta 3579 ārzemēs dzimušajiem bērniem. Tāpat pilsonībai pieteicas 765 Latvijas trimdinieki vai viņu pēcnācēji. Viņa arī informēja , ka saskaņā ar Fizisko personu reģistra datiem šobrīd ir reģistrēti 49 347 dubultpilsoņi. Visvairāk dubultpilsoņu ir Lielbritānijā – 10268, tad seko ASV ar 8976, Izraēla ar 5232 un Krievija ar 4000 dubultpilsoņiem. 2023. gadā Latvijas pilsonību zaudēja 290 personas, no kurām 211 labprātīgi atteicās no pilsonības, bet 79 personām pilsonība tika atņemta. Pilsonības zaudēšana notika galvenokārt tāpēc, ka šī personas ir ieguvušas citu valstu pilsonību un ir ierobežojumi saglabāt abas pilsonības. Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 2023. gadā tika uzņemtas 595 personas.

PMLP pārstāve arī sniedza plašāku informāciju par nepilsoņiem Latvijā, viņu skaitu, iedalījumu pēc vecuma un sadalījumu pa reģioniem. PMLP dati liecina, ka 2024. gada sākumā Latvijā dzīvoja 180 455 nepilsoņi, 1 719 396 pilsoņi un 141 702 ārzemnieki.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv