Šodien, 17. janvārī, komisija uz sēdi bija uzaicinājusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieci Mairu Rozi, lai iztaujātu par situāciju ar Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem atbilstoši Imigrācijas likuma nosacījumiem jāsaņem Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss, kā arī par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu.

M. Roze skaidroja, ka pēc grozījumu veikšanas Imigrācijas likumā 2022. gada septembrī PMLP identificēja 25316 Krievijas Federācijas pilsoņus, uz kuriem šie grozījumi attiecās. Likums noteica, ka, lai varētu turpināt uzturēties Latvijā, personām ir jāpieprasa Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss, kā arī personām, kuras nav sasniegušas 75 gadu vecumu, jānokārto valsts valodas prasmes pārbaude. No šīm 25 316 personām pieteikumu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusam iesnieguši 16045 KF pilsoņi, 5731 ir pieprasījis cita veida uzturēšanās atļauju. Viņa arī skaidroja, ka 3540 KF pilsoņi jeb 14% no kopējā to personu skaita, uz kurām attiecas likuma grozījumi, nav vērsušies PMLP. Apkopojot datus par personām, kuras nav vērsušās PMLP, pārvalde ir pieņēmusi lēmumu un izsūtījusi vēstules 985 KF pilsoņiem, kurās šīs personas tika informētas, ka ir uzsākts izraidīšanas process un personām Latvija labprātīgi ir jāatstāj. Cik no šīm personām vēl uzturas Latvijā, šobrīd informācijas nav.  

Pārvaldes priekšniece skaidroja, ka šie skaitļi nepārtraukti mainās, jo joprojām ir KF pilsoņi, kuri vēršas iestādē un iesniedz dokumentus. Arī personas, kuras kādu apsvērumu dēļ līdz šim nav iesniegušas dokumentus sava turpmākā statusa Latvijā noformēšanai, to vēl var paspēt izdarīt, jo katrs gadījums tiek izskatīts individuāli.

Sēdes noslēgumā M. Roze informēja par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, skaidrojot, ka jau no 12. februāra PMLP uzsāks jaunā parauga Latvijas Republikas pasu izsniegšanu. Valsts nodeva par pases izsniegšanu iepriekš pieteikto 60 eiro vietā būs 34 eiro. Viņa arī skaidroja iemeslus, kāpēc sākotnēji tika noteikta ievērojami lielāka valsts nodeva par pases izsniegšanu.

 

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv