Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 2023. gada 13. decembra sēdē uzklausīja informāciju par ārvalstu studentu skaitu Latvijā un viņu profilu. Uz sēdi sniegt informāciju bija uzaicināti Izglītības un zinātnes ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un augstskolu pārstāvji.

PMLP Migrācijas nodaļas vadītāja Ilze Briede informēja, ka šogad no ārvalstu studentiem bijusi vislielākā interese, dokumentus termiņuzturēšanās atļauju (TUA) saņemšanai sakarā ar mācībām iesniedzis un atļaujas saņēmis 2741 ārvalstu students. 2466 studenti nāk no trešajām valstīm un tikai 275 no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. ES pilsoņiem uzturēšanās atļaujas saņemšana gan neesot obligāta. Viņa arī iepazīstināja ar informāciju par šogad izsniegtajām pirmreizējām TUA ārvalstu studentiem.

Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta Study in Latvia nodaļas vadītāja Sintija Šmite-Tilika iepazīstināja ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošo informāciju par ārvalstu studentu skaitu Latvijā un viņu sadalījumu par valstīm, augstskolām un mācību programmām. Latvijā šogad mācās 10 653 ārvalstu studenti, kas veido 14,6% no kopējā studentu skaita Latvijā - 72 945.

Studēt uz Latviju ieradušies studētgribētāji no 117 valstīm un ārvalstu studenti mācās 44 Latvijas augstākajās izglītības iestādēs. Viņa arī iepazīstināja ar ārvalstu studentu sadalījumu par augstskolām un studiju programmām, kā arī skaidroja Latvijas augstākās izglītības popularizēšanai izveidoto nacionālo iniciatīvu Study in Latvia Latvijas augstākās izglītības popularizēšanai. To vada Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar IZM ar mērķi nodrošināt Latvijas augstākās izglītības popularizēšanu un ārvalstu studentu piesaisti.

Augstskolu pārstāvji vērsa komisijas uzmanību uz to, ka pēdējos gados par problēmu ir kļuvusi Akadēmiskās informācijas centra ilgstoši, no diviem līdz četriem mēnešiem, veiktā ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu ekspertīze, kas liedz savlaicīgi studentiem uzsākt mācības, saņemt vīzas. Tika pārrunāti arī citi jautājumi, kas skar ārvalstu studentu uzņemšanu, mācību procesu, iesaistīšanos darba tirgū, sadzīvi. Sēdē piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas Turība un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārstāvji.

Sēdes fotogrāfijas

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv