Šodien, 8. novembrī, komisija iepazinās ar plānoto finansējumu sabiedrības saliedētības un diasporas atbalsta pasākumiem 2024. gada valsts budžeta projektā. Sēdē piedalījās Kultūras, Ārlietu, Izglītības un zinātnes ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji.

Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zane Vāgnere informēja, ka ministrija īsteno valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā un sekmē pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu. Saliedētas sabiedrības politikas veidošanā iesaistītas vairākas institūcijas, kuras realizē Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā iekļautos uzdevumus. Sabiedrības saliedētības pasākumu īstenošanai nākamā gada valsts budžeta projektā ir paredzēti 2 682 392 eiro, kas ir tieši tikpat, cik šajā gadā. Tāpat ministrija savas kompetences ietvaros realizē diasporas atbalsta pasākumus 797 435 eiro apmērā. Z. Vāgnere atzina, ka nav atbalstīti ministrijas iesniegtie priekšlikumi prioritārajiem pasākumiem.  

Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele iepazīstināja ar ministrijas sagatavoto Plānu darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam un iepazīstināja ar tajā piešķirto finansējumu, kā arī skaidroja plāna aktivitāšu rīcības virzienus. Valsts budžeta finansējums diasporas politikas īstenošanai saglabājas esošajā apjomā 2 916 600 eiro, papildu tika pieprasīti līdzekļi 1 726 009 eiro apmērā prioritāro pasākumu īstenošanai, bet no tiem piešķirti tikai 18 600 eiro Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizācijai.

Valsts valodas aģentūras Izglītības daļas metodiķe Aija Otomere informēja par Latviešu valodas aģentūras diasporas atbalsta pasākumiem 2024. gada valsts budžeta projektā. Galvenie pasākumi ir atbalsts diasporas latviešu skolu darbībai – 166 000 eiro, latviešu valodas apguvei tālmācībā diasporas skolēniem – 179 000 eiro, Latvijas pedagogu līdzdalībai diasporas vasaras vidusskolu mācību procesā un diasporas organizētās nometnēs ārpus Eiropas – 121 845 eiro, diasporas skolotāju vasaras skolai Latvijā  – 50 000 eiro, metodikas kursiem, semināriem un meistarklasēm diasporas mītnes zemēs un tiešsaistē – 36 000 eiro, latviešu valodas apguves resursu izstrādei, pilnveidei un pieejamībai – 109 989 eiro un mazākas summas citiem pasākumiem.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce skaidroja SIF piešķirto finansējumu sabiedrības saliedētības un diasporas atbalsta pasākumiem. Nākamgad tiks turpināts atbalsts diasporas NVO, diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm un latviešu valodas apguvei reemigrantiem 389 687 eiro apmērā, NVO fondam piešķirti 2 500 000 eiro, Mediju atbalsta fondam – 4 877 299 eiro, sociālās atstumtības un diskriminācijas novēršanas aktivitātēm un sabiedrības saliedētības pasākumiem – 450 000 eiro, kā arī citiem pasākumiem. Viņa arī informēja par ES fondu programmās un projektos pieejamo finansējumu, kas kopā sastāda 10 982 660 eiro.

Foto: Jānis Cauņa, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv