Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 24. maijā, uzklausīja Jaunsardzes centra pārstāvjus par tā aktualitātēm, veicamajiem uzdevumiem un diskutēja par jaunsardzes lomu sabiedrības saliedētības veicināšanā. Jaunsardzes centra darbības mērķis ir veicināt Latvijas jaunatnes iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā un izpratni par to, tai skaitā, veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu, izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, attīstīt jaunatnes fizisko sagatavotību un visaptverošai valsts aizsardzībai nepieciešamās iemaņas.

Jaunsardzes centra direktors, pulkvedis Aivis Mirbahs skaidroja centra ieguldījumu visaptverošā valsts aizsardzībā, kas balstās uz jauniešu kustību “Jaunsardze” un valsts aizsardzības mācību (VAM). Jaunsardzes kustībā ir iesaistīti ap 8 tūkstoši jauniešu, bet VAM nākamgad varētu aptvert ap 41 tūkstoti skolēnu vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs.

Jaunsardzes kustībai ir liela nozīme patriotisma pret savu valsti, dzimto novadu veidošanā. Skaidrojot patriotisma jēdzienu, A.Mirbahs uzsvēra, ka ir vairāki patriotisma veidi un ir svarīgi tos visus izmantot. Visbiežāk patriotismu saprot kā pazīmēs (simbolos, tradīcijās) balstītu - tā ir mīlestība pret valsti, kas izriet no tās īpašībām, jo Latvija ir zaļa, skaista, tā veido latvisko identitāti, nodrošina labklājību utt. Vēl pastāv pilsoniskais un nacionālais patriotisms.

Svarīga ir arī Latvijas sabiedrību saliedējoša jaunsardzes un VAM loma, jo jaunsardzes nodarbības pārsvarā notiek tikai valsts valodā un tas sekmē mazākumtautību jauniešiem arī latviešu valodas apguvi. A.Mirbahs uzskata, ka jaunsardzei ir svarīga loma arī sociālās integrācijas veicināšanā.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv