Šodien, 10. maijā, uz Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdi bija uzaicināta Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele un Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar diasporu vadītāja Irma Kalniņa. Tieši Irma Kalniņa bija iniciatore veidot šādu deputātu grupu, lai stiprinātu saikni ar tautiešiem ārvalstīs, veicinātu dialogu un skaidrotu tautiešiem ārvalstīs viņus interesējošus jautājumus. Darba grupā ir iesaistījušies 19 deputāti.

 

Sēdes gaitā tika pārrunātas sadarbības iespējas ar komisiju, organizējot kopīgas sēdes ar diasporas organizāciju pārstāvjiem, kā arī virzīt kopīgas likumdošanas iniciatīvas. I. Kalniņa norādīja, ka, viņasprāt, galvenās prioritātes būtu atbalsts latviešu diasporas skolām, diasporas aktivitāšu stiprināšana, remigrācijas veicināšana, kopīgās Latvijas un diasporas bērnu nometnes un citi pasākumi.

Vēstniece diasporas jautājumos E. Gavele akcentēja, ka pēdējos gados ir daudz kas paveikts, pieņemts Diasporas likums, izveidota Diasporas konsultatīvā padome. Un tas, ka ir izveidota deputātu grupa sadarbībai ar diasporu, ir ļoti pozitīvi, jo parāda Latvijas valsts attieksmi. Viņa aicināja deputātus biežāk apmeklēt tautiešus un viņu organizācijas mītnes zemēs un ne tikai pirms vēlēšanām. Tāpat viņa cer, ka deputāti aktīvi iesaistīsies Plāna darbam ar diasporu 2024.-2026.gadam tapšanā un finansējuma piešķiršanā diasporas atbalsta pasākumiem.

 

Apkopojot notikušo diskusiju, komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka norādīja, ka komisija un deputātu grupa var savus spēkus apvienot gan ideju meklējumos un to ģenerēšanā, gan arī priekšlikumos valsts budžetam, lai sadarbība ar diasporu neciestu no tās problēmu gūzmas, kas ierasti mūs katru gadu sagaida.

Foto: Jānis Cauņa, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv