Šodien, 29. martā, komisija uzklausīja informāciju par Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkta izpildes nodrošināšanu. Šobrīd spēkā esošā šī punkta redakcija paredz, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri ir saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju (PUA) saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu, PUA ir derīgas līdz 2023. gada 1.septembrim. Lai atkātoti saņemtu PUA, šīm personām līdz šim datumam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), kopā ar dokumentiem jaunai PUA, ir jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi vismaz A2 līmenī. Pašreiz no apmēram 17 000 personām, uz kurām attiecas šī prasība, valsts valodas prasmes pārbaudei reģistrējušies nedaudz vairāk kā 8000 Krievijas Federācijas pilsoņu. Pārējie pieteikumu valodas prasmes pārbaudei nav iesnieguši un pieteikties varēs tikai no 1.jūnija un pārbaudi kārtot vispārējā kārtībā augustā un vēlāk, kopā ar citu kategoriju kārtotgribētājiem. Pie kam, kā apliecināja Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko, mēnesī centrs varētu apkalpot tikai ap 200 šādu personu.

Ievērojot to, ka 1. septembrī ap 25 000 Krievijas Federācijas pilsoņu kļūs nederīgas PUA un PMLP būs jāizskata šo personu iesniegtie dokumenti, kā arī nepieciešamību katrai personai veikt kompetento valsts drošības iestāžu pārbaudi, Iekšlietu ministrija jau vērsās Saeimas atbildīgajā Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā ar lūgumu noteikt garāku termiņu (līdz vienam gadam) pieteikuma izskatīšanai, šajā laikā saglabājot spēkā personām iepriekš izsniegtās PUA. Pēc komisijas lēmuma šis Iekšlietu ministrijas sagatavotais likumprojekts ir iekļauts Saeimas 30. marta sēdes darba kārtībā.  

PMLP priekšniece Maira Roze informēja, ka pašreiz dokumentus  Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai no šiem 25 000 iesnieguši 3016 Krievijas Federācijas pilsoņi, no kuriem 1577 ir vecumā virs 75 gadiem un valodas prasmes pārbaude viņiem nav jākārto. Lietas izskatītas un statuss piešķirts 163 Krievijas Federācijas pilsoņiem. 24 personas pieprasījušas izsniegt  termiņuzturēšanās atļaujas, jo visdrīzāk uzskata, ka nevarēs nokārtot valodas eksāmenu.

Komisija arī guva informāciju, ka tos Latvijā dzīvojošos Krievijas pilsoņus, kas vispār nebūs iesnieguši dokumentus PUA saņemšanai vai nebūs nokārtojuši jaunas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo valsts valodas pārbaudi un labprātīgi nepametīs valsti, piespiedu kārtā varēs izraidīt no valsts.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv